Kirjastojärjestelmäpalvelu

Kansalliskirjasto tuottaa avoimen ja maksuttoman lähdekoodin Koha-ohjelmistoon perustuvaa kirjastojärjestelmäpalvelua.

Palvelun kuvaus

Kansalliskirjasto tuottaa avoimen ja maksuttoman lähdekoodin Koha-ohjelmistoon perustuvaa kirjastojärjestelmäpalvelua. Kirjastojärjestelmän avulla kirjastot hallitsevat kokoelmiensa hankintaa ja lainausta.

Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon, asiakkaiden kanssa yhdessä tarkemmin sovittavaa kehittämistyötä sekä palvelinalustan hankinnan koordinoinnin. Palvelu tuotetaan yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.

Kirjastojärjestelmäpalvelu on toteutettu niin, että aineiston kuvailu tapahtuu Melindassa, ja asiakkaiden käyttöliittymänä puolestaan on Finna. Kirjastojärjestelmäasiakkaalla tulisi siis olla sopimus myös niiden käytöstä.

Lisäpalveluna on mahdollista saada myös nk. systeeminhoitopalvelu, jossa Kansalliskirjasto huolehtii tavallista laajemmin kirjastojärjestelmän asetuksista yms.

Taustatieto

Kirjastojärjestelmä perustuu avoimeen ja maksuttomaan Koha-lähdekoodiin, jota sovelletaan kotimaisten tieteellisten kirjastojen tarpeisiin. Koha on käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja, ja kehittämisyhteistyö niitä palvelevan Koha-Suomi Oy:n kanssa on tiivistä. Myös kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Kansalliskirjasto käyttää Kohaa myös itse.

Palveluun liittyminen

Maksullinen palvelu
Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen

Palvelun vaihtoehtoinen nimi

Koha-palvelu

Palvelun käyttäjät

Kirjastot, museot ja arkistot

Osa palvelupakettia