Palvelun kuvaus

Viola on Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Tietokantaan on tallennettu tiedot kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 sekä kotimaisista nuoteista vuodesta 1977. Viola-tietokannassa on tiedot sekä musiikkijulkaisuista että niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja kappaleista. Violassa on yhteensä noin 1,1 miljoonaa luettelointitietuetta. Tietokanta karttuu vuodessa noin 30 000 uudella tietueella. 

Violassa on Kansalliskirjaston lisäksi tiedot kolmen muun tiedontuottajan kokoelmien musiikkiaineistoista, myös ulkomaisista äänitteistä ja nuoteista.  Aktiivisia tiedontuottajia ovat Maailman musiikin keskus ja Musiikkiarkisto.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu

Violan hakukäyttö ja poimintaluettelointi on kaikille maksutonta.

Poimintaluettelointiin käytetään Z39.50- ja SRU-rajapintoja, joiden kautta kirjastot voivat noutaa yksittäisiä kuvailutietueita tai pieniä tietuejoukkoja tietokannasta. Rajapintojen kautta bibliografiset tietueet ovat saatavana perinteisessä MARC-vaihtomuodossa sekä MARCXML-muodossa.

Rajapintojen käyttö vaatii kirjastojärjestelmäosaamista, ja niitä ei ole suunniteltu laajan yleisön käyttöön. Toisin kuin esimerkiksi OAI-PMH-tyyppiset rajapinnat, poimintaluettelointirajapintoja ei myöskään ole suunniteltu tietueiden laajamittaiseen lataukseen. Ohjeet rajapintojen käyttöön löydät Melindan asiakaswikistä.

Käytetyt standardit

ISBD, RDA (vuodesta 2016), MARC21, ISBN, ISMN, ISRC, SFS 4900 (hakuelementeissä), ISO 9 (muussa kuvailussa).

Yhteystiedot
Viola-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Äänitteiden luettelointi alkoi Kansalliskirjastossa 1998. Sitä vanhempien kotimaisten äänitteiden tiedot ovat peräisin Suomen äänitearkiston luetteloista (1901–1973), Yleisradion Fono-tietokannasta (1974–1997) sekä Jyväskylän yliopiston Musti-tietokannasta (1983–1992). Tietoja on täydennetty Kansalliskirjastossa. Uusimpien äänitteiden tiedoista osa hankitaan edelleen Yleisradiolta (2000–2008, 2011–).

Viola numeroina (syyskuu 2018):

126 512 äänitettä, joihin liittyy 756 702 yksittäistä kappaletta, 25 407 nuottijulkaisua, joihin liittyy 112 797 yksittäistä kappaletta ja 5 145 nuottikäsikirjoitusta.

Tiedontuottajakirjastot ja kirjastotunnukset:

  • Kansalliskirjasto, FI-NLD
  • Maailman musiikin keskus, FI-Gmc
  • Musiikkiarkisto, FI-Japa
  • Åbo Akademi, Sibelius-museo, FI-Asm.

Aiempia tiedontuottajia ovat olleet: Helsingin yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto ja musiikin laitos, Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopiston musiikin tutkimus, Teatterikorkeakoulun kirjasto, Turun ammattikorkeakoulun kirjasto, Turun yliopiston musiikkitieteen laitos ja Varastokirjasto.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset
Ohjausvastuu

Ohjausvastuu on Kansalliskirjastolla.

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat