Palvelun kuvaus

Viola on Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Violaan on tallennettu tiedot kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 sekä kotimaisista nuoteista kattavasti vuodesta 1977. Violassa on tietoja sekä musiikkijulkaisuista että niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja kappaleista. Violassa on yhteensä noin 1,1 miljoonaa luettelointitietuetta. Tietokanta karttuu vuodessa noin 20 000 uudella tietueella.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu

Violan hakukäyttö ja poimintaluettelointi on kaikille maksutonta.

Poimintaluettelointiin käytetään Z39.50- ja SRU-rajapintoja, joiden kautta kirjastot voivat noutaa yksittäisiä kuvailutietueita tai pieniä tietuejoukkoja tietokannasta. Rajapintojen kautta bibliografiset tietueet ovat saatavana perinteisessä MARC-vaihtomuodossa sekä MARCXML-muodossa.

Rajapintojen käyttö vaatii kirjastojärjestelmäosaamista, ja niitä ei ole suunniteltu laajan yleisön käyttöön. Toisin kuin esimerkiksi OAI-PMH-tyyppiset rajapinnat, poimintaluettelointirajapintoja ei myöskään ole suunniteltu tietueiden laajamittaiseen lataukseen. Ohjeet rajapintojen käyttöön löydät Melindan asiakaswikistä.

Käytetyt standardit

ISBD, RDA (vuodesta 2016), MARC21, ISBN, ISMN, ISRC, SFS 4900 (hakuelementeissä), ISO 9 (muussa kuvailussa).

Yhteystiedot
Viola-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Äänitteiden luettelointi alkoi Kansalliskirjastossa 1998. Sitä vanhempien kotimaisten äänitteiden tiedot ovat peräisin Suomen äänitearkiston luetteloista (1901–1973), Yleisradion Fono-tietokannasta (1974–1997) sekä Jyväskylän yliopiston Musti-tietokannasta (1983–1992). Tietoja on täydennetty Kansalliskirjastossa. Uusimpien äänitteiden tiedoista osa hankitaan edelleen Yleisradiolta (2000–2008, 2011–).

Viola numeroina (syyskuu 2018):

126 512 äänitettä, joihin liittyy 756 702 yksittäistä kappaletta, 25 407 nuottijulkaisua, joihin liittyy 112 797 yksittäistä kappaletta ja 5 145 nuottikäsikirjoitusta.

Tiedontuottajakirjasto ja kirjastotunnus:

  • Kansalliskirjasto, FI-NLD.

Aiempia tiedontuottajia ovat olleet Helsingin yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto ja musiikin laitos, Maailman musiikin keskus, Musiikkiarkisto, Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopiston musiikin tutkimus, Teatterikorkeakoulun kirjasto, Turun ammattikorkeakoulun kirjasto, Turun yliopiston musiikkitieteen laitos, Varastokirjasto sekä Sibelius-museo (Åbo Akademi).

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset
Ohjausvastuu

Ohjausvastuu on Kansalliskirjastolla.

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat