Koodia tietokoneen ruudulla.
Palvelun vaihtoehtoinen nimi
Koha-palvelu
Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

Kansalliskirjasto tuottaa avoimen ja maksuttoman lähdekoodin Koha-ohjelmistoon perustuvaa kirjastojärjestelmäpalvelua. Kirjastojärjestelmän avulla kirjastot hallitsevat kokoelmiensa hankintaa ja lainausta.

Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon, asiakkaiden kanssa yhdessä tarkemmin sovittavaa kehittämistyötä sekä palvelinalustan hankinnan koordinoinnin. Palvelu tuotetaan yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.

Kirjastojärjestelmäpalvelu on toteutettu niin, että aineiston kuvailu tapahtuu Melindassa, ja asiakkaiden käyttöliittymänä puolestaan on Finna. Kirjastojärjestelmäasiakkaalla tulisi siis olla sopimus myös niiden käytöstä.

Lisäpalveluna on mahdollista saada myös nk. systeeminhoitopalvelu, jossa Kansalliskirjasto huolehtii tavallista laajemmin kirjastojärjestelmän asetuksista yms.

Palveluun liittyminen
  • Maksullinen palvelu
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
Käytetyt standardit

Metatieto: MARC 21
Tietolähteiden haravointi: REST API
Hankinta: EDIFACT
Automaatit: SIP2
RFID: ISO 28560-1, ISO 28560-2, ISO 14443

Yhteystiedot
Koha-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Kirjastojärjestelmä perustuu avoimeen ja maksuttomaan Koha-lähdekoodiin, jota sovelletaan kotimaisten tieteellisten kirjastojen tarpeisiin. Koha on käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja, ja kehittämisyhteistyö niitä palvelevan Koha-Suomi Oy:n kanssa on tiivistä. Myös kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Kansalliskirjasto käyttää Kohaa myös itse.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana