img_4389.jpg
Palvelun vaihtoehtoinen nimi
Sanasto- ja ontologiapalvelu Finto
Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

Finto on kaikkien vapaasti käytettävissä oleva sanasto- ja ontologiapalvelu. Finton tarjoamia sanastoja ovat mm. Yleinen suomalainen ontologia YSO sekä Yleinen suomalainen asiasanasto YSA. Lisäksi Fintosta löytyy myös lukuisia erikoisalojen sanastoja, ontologioita ja luokituksia sekä KOKO-ontologiapilvi, jossa erikoisontologiat yhdistyvät yleisontologia YSOon. Fintossa julkaistut, pysyviin URI-tunnisteisiin perustuvat sanastot edistävät metatiedon yhteentoimivuutta ja linkittyvyyttä yli kieli- ja organisaatiorajojen. Finton tarjoamien monipuolisten rajapintojen avulla sanastoja voidaan hyödyntää erilaisissa järjestelmissä kuvailussa ja tiedonhaussa. Finton selailukäyttöliittymän taustalla toimii Kansalliskirjastossa kehitettävä avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmisto.

Palveluun liittyminen
  • Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuuden perustamista
  • Maksuton palvelu

Fintossa julkaistujen sanastojen selailu on kaikille avointa. Sanastojen hyödyntämisestä järjestelmien sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa sekä uusien sanastojen julkaisusta Fintossa löytyy lisätietoa palvelun asiakaswikistä.

Käytetyt standardit

SKOS, RDF, URI

Yhteystiedot
Finto-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Finto-palvelua kehittää opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön rahoituksella Kansalliskirjastossa toimiva Finto-projekti. Palvelun kehityksessä on hyödynnetty Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Semanttisen laskennan ryhmän FinnONTO-projektin tekemää pohjatyötä.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset

Sanastoja, ontologioita ja luokituksia käytetään kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietokannoissa sekä mm. julkishallinnon ja Yleisradion tietovarantojen ja verkkosisällön kuvailussa.

Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto ja Finto-palvelun sidosryhmien edustajista koostuva Finto-verkosto

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: