finna.jpg
Palvelun vaihtoehtoinen nimi
Finna-hakupalvelu
Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

Finna on palvelu, joka tarjoaa Suomen arkistoille, kirjastoille ja museoille mahdollisuuden tuoda aineistonsa yhteen ja kaikkien löydettäväksi.

Finna.fi -sivulta käyttäjä saa tiedon käytettävissä olevista aineistoista. Osaan digitoidusta sisällöstä palvelu tarjoaa suoran pääsyn. Finna.fi -näkymän lisäksi Finna on hakupalvelujen kokonaisuus. Organisaatiokohtaiset sivustot sisältävät pääasiassa yhden organisaation aineistot.

Kansalliskirjasto vastaa palvelun ylläpidosta ja palvelua kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Arkistot, kirjastot ja museot myös vastaavat Finnan sisällöistä. Teknisessä toteutuksessa on hyödynnetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Finna on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.

Palveluun liittyminen
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

Tietolähteiden haravointi: OAI-PMH
Tietolähteiden metadata: EAD, LIDO, MARC 21, Dublin Core

Yhteystiedot
Finna-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen (KDK) tarkoituksena on lisätä kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen ja kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa.

Hankkeessa kehitetään palveluita ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan luoda, hallita, säilyttää ja hyödyntää kulttuuriperintöä. Lisäksi vahvistetaan sitä, että erilaiset kulttuuriperintöä säilyttävät järjestelmät ja niiden sisältämät tiedot ovat yhteensopivia.

Kansalliskirjasto on Finna-palvelun ylläpitäjä ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteistyöverkoston rakentamisesta. Asiakasliittymää rakennetaan avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta, ja Finna toteutetaan arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa yhteistyössä tehtävinä kehittämiskierroksina. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto mahdollistaa myös muun kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön Finnan kehittämisessä.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Finna on Kansallinen digitaalinen kirjasto-hankkeen asiakasliittymä. KDK-hanketta ohjaa KDK-ohjausryhmä. Kaikki Finnassa mukana olevat organisaatiot muodostavat Finna-konsortion. Finna-palvelun ohjausryhmä on Finna-konsortioryhmä.

Organisoitumisen tapa
  • Konsortio
Asiasanat: 
Avainsanat