ISNI-tunnus

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identi

Palvelun kuvaus

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit ja erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimimuodot (esimerkiksi saman nimen erilaiset translitteraatiot).

Vuodesta 2020 Kansalliskirjasto toimii Suomessa ISNI-tunnuksen rekisteröintitoimistona (ISNI Registration Agency, RAG) ja kansallisen ISNI-toiminnan koordinoijana. Lisätietoa toiminnasta löydät Toimijakuvailupalvelun verkkosivuilla.

Kansalliskirjaston ylläpitämässä toimijatietokannassa yli 80 prosentilla toimijoista on ISNI-tunnus (huhtikuu 2021), tämä tarkoittaa vähän yli 167 000 ISNI-tunnusta. ISNI-tunnusten kattavuutta Kansalliskirjaston toimijatietokannassa pyritään parantamaan jatkuvasti.

Lisätietoja ISNI-toiminnasta ja ISNI-tunnuksesta löydät Toimijakuvailupalvelun verkkosivuilla.

Taustatieto

ISNI-standardia ja sen käyttöä hallinnoi kansainvälinen ISNI-keskus (ISNI International Agency), joka myös vastaa tunnusten jakelusta. ISNI-tunnukset ovat vapaasti haettavissa keskuksen ylläpitämästä ISNI-tietokannasta.

Palveluun liittyminen

Maksullinen palvelu
Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
Maksuton palvelu

Osa palvelupakettia