ISMN-tunnus

ISMN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut nuottijulkaisut. Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa myös ISMN-tunnusten jakamisesta Suomessa.

Palvelun kuvaus

ISMN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut nuottijulkaisut. Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa myös ISMN-tunnusten jakamisesta Suomessa. Keskus ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä ja välittää tietoja suomalaisista kustantajista kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön.

Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä. Tunnuksia käytetään mm. julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa, kirjastojen lainausjärjestelmissä sekä tiedonhauissa.

Erillinen ISMN-tunnus annetaan jokaiselle nuottijulkaisulle, sen jokaiselle julkaisumuodolle ja muutoksia sisältävälle painokselle. Tämä edistää julkaisujen tunnistamista julkaisualan jakeluketjussa ja takaa halutun julkaisun asiakkaan käyttöön. Julkaisumuoto voi olla painettu, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne.

 

Taustatieto

Kansainvälinen ISMN-keskus koordinoi ja kehittää ISMN-toimintaa yhteistyössä kansallisten keskusten kanssa. Keskus ylläpitää tunnisteiden kansainvälistä jakelujärjestelmää ja kustantajarekisteriä.

Kansainvälinen ISMN-keskus

http://www.ismn-international.org/

ISMN Users' Manual

https://www.ismn-international.org/manual

Palveluun liittyminen

Maksuton palvelu

Osa palvelupakettia