Finto

Finto on kaikkien vapaasti käytettävissä oleva sanasto- ja ontologiapalvelu. Finton tarjoamia sanastoja ovat mm.

Palvelun kuvaus

Finto on kaikkien vapaasti käytettävissä oleva sanasto- ja ontologiapalvelu. Finton tarjoamia sanastoja ovat mm. Yleinen suomalainen ontologia YSO, YSO-paikat, Metatietosanasto sekä KANTO - Kansalliset toimijatiedot. Lisäksi Fintosta löytyy myös lukuisia erikoisalojen sanastoja, ontologioita ja luokituksia sekä KOKO-ontologiapilvi, jossa erikoisontologiat yhdistyvät yleisontologia YSOon. Fintossa julkaistut, pysyviin URI-tunnisteisiin perustuvat sanastot edistävät metatiedon yhteentoimivuutta ja linkittyvyyttä yli kieli- ja organisaatiorajojen. Finton tarjoamien monipuolisten rajapintojen avulla sanastoja voidaan hyödyntää erilaisissa järjestelmissä kuvailussa ja tiedonhaussa. Finton selailukäyttöliittymän taustalla toimii Kansalliskirjastossa kehitettävä avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmisto. Finto tarjoaa myös automaattisen sisällönkuvailun palvelun Finto AI:n, joka perustuu Annif-ohjelmistoon.

Taustatieto

Finto-palvelu kehitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön rahoituksella Kansalliskirjastossa toimineessa Finto-projektissa. Palvelun kehityksessä hyödynnettiin Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Semanttisen laskennan ryhmän (SeCo) FinnONTO-projektin tekemää pohjatyötä. Finto-palvelulla on neljäksi vuodeksi kerrallaan nimitetty ohjausryhmä. Kansalliskirjasto vastaa Finto-palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

Palveluun liittyminen

Maksullinen palvelu
Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
Palvelun käyttöön ei liity maksuja
Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuuden perustamista
Maksuton palvelu

Tietoa palveluun liittymisestä

Fintossa julkaistujen sanastojen selailu on kaikille avointa. Sanastojen hyödyntämisestä järjestelmien sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa sekä uusien sanastojen julkaisusta Fintossa löytyy lisätietoa palvelun asiakaswikistä.

Palvelun vaihtoehtoinen nimi

Sanasto- ja ontologiapalvelu Finto

Osa palvelupakettia