FinELib

FinELib-konsortiossa hankitaan keskitetysti elektronisia aineistoja konsortion jäsenorganisaatioille.

Palvelun kuvaus

FinELib-konsortiossa hankitaan keskitetysti elektronisia aineistoja konsortion jäsenorganisaatioille. FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa ja neuvottelee elektronisten aineistojen lisensioinnista ja avoimesta julkaisemisesta konsortion jäsenten puolesta.

Aineistohankinnassa noudatetaan FinELib-konsortion lisensiointiperiaatteita. Periaatteissa kiinnitetään huomiota hankinnan kannalta keskeisimpiin seikkoihin, kuten konsortioalennukseen, aineistojen käyttöehtoihin, vastuukysymyksiin ja käyttötilastojen saatavuuteen.

FinELib-konsortio myös edistää elektronisten aineistojen käyttöä ja tarjontaa sekä avointa julkaisemista erilaisin kehittämishankkein.

Palveluun liittyminen

Maksullinen palvelu
Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen

Tietoa palveluun liittymisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FinELibin toimintaa keskitetysti oman hallinnonalansa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen osalta.

Osa palvelupakettia