Elektronisten vapaakappaleiden vastaanotto

Lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) mukainen vapaakappaleiden luovutus digitaalisista julkaisuista.

Palvelun kuvaus

Lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) mukainen vapaakappaleiden luovutus digitaalisista julkaisuista. Julkaisut voi luovuttaa vapaakappaletoimistoon käyttäen verkkolomaketta tai (sopimuksen mukaan) SFTP-yhteyden kautta tai tallennevälineellä.

Toiminnan tarkoituksena on on kansallisen digitaalisen julkaisutuotannon säilyttäminen ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käyttöön nyt ja tulevaisuudessa.

Verkkojulkaisija on velvollinen luovuttamaan elektroniset julkaisut Kansalliskirjaston pyynnöstä jos niiden automaattinen kerääminen ei ole mahdollista.

Aineistot kuvaillaan soveltuvin osin kansallisbibliografia Fennicaan ja kansallisdiskografia Violaan, jotka ovat käytettävissä Kansalliskirjaston hakupalvelussa. Talletetut aineistot ovat paikallisesti käytettävissä Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa ja Eduskunnan kirjastossa olevilla vapaakappaletyöasemilla.

Palveluun liittyminen

Maksuton palvelu

Tietoa palveluun liittymisestä

Luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa luovutusvelvollinen.

Osa palvelupakettia