Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

Lehti voi luovuttaa aineistoaan Kansalliskirjastolle sähköisessä muodossa. Luovuttaja ja Kansalliskirjasto neuvottelevat ja sopivat asiasta.

Sähköinen luovutus tarkoittaa lehden painamisessa tai julkaisemisessa käytettävien aineistojen luovuttamista sähköisesti tiedostoihin liittyvine metatietoineen. Tiedostoja voivat olla paino-pdf-tiedostot sekä kuva- ja tekstitiedostot.

Tavoitteena on:

  • varmistaa lehden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aineiston korkealaatuinen säilyminen sekä
  • saattaa aineisto helposti saavutettavaan, löydettävään ja hyödynnettävään digitaaliseen muotoon.

Sähköisesti luovutettujen aineistojen vapaakappalekirjastoja laajemmasta käyttöön saattamisesta sovitaan erikseen.

Palveluun liittyminen
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen

 

 

Yhteystiedot
Kansalliskirjasto, digitointisopimukset
Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yritykset
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Kumppanuus
Avainsanat