Aineiston konservointia
Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

Konservointipalvelut

Konservointitoimenpiteillä turvataan alkuperäisen aineiston säilyminen,  korjataan aineistoon jo syntyneitä vaurioita ja ehkäistään vaurioiden syntymistä.

Konservointi sisältää yleensä seuraavat vaiheet: tutkimus, ennalta ehkäisevä konservointi, konservointitoimenpiteet ja dokumentointi. Konservointitoimenpiteet pohjautuvat aina huolelliseen tutkimiseen, ja niiden tavoitteena on kohteen eliniän pidentäminen. Yksinkertaisimmillaan ne ovat jo syntyneiden vaurioiden etenemisen pysäyttämistä, esim. kohteen puhdistus liasta. Konservointitoimenpiteet voivat myös sisältää restaurointia. Restaurointitoimenpiteillä pyritään palauttamaan kohteen joko tunnettu, tai oletettu alkuperäinen tila, usein lisäämällä kohteeseen jotain uutta materiaalia, joka ei ole ollut siinä alun perin. Restaurointitoimissa käytettyjen materiaalien tulee olla mahdollisimman helposti poistettavissa.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Yhteystiedot
Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste
Taustatietoa
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Avainsanat