Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

Digitointi

Tarjoamme paperiaineistojen digitointia Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvista tai asiakkaan omista aineistoista. Valmistamme digitaalisia tallenteita myös mikrofilmeiltä, mikrokorteilta, valokuva-aineistoista ja äänitteistä. Olemme erikoistuneet laajojen kokonaisuuksien sekä huonokuntoisten, hellävaraista käsittelyä vaativien aineistojen digitointiin.

Digitoiduille aineistoille tarjoamme myös jälkikäsittelyä, esim. tekstintunnistus ja PDF:n tuottaminen. Lisäpalvelujen avulla rikastetaan digitaalista aineistoa, jalostetaan sen ominaisuuksia, saatetaan sitä käyttöön tai säilytetään aineistoa mikrofilmin avulla. Lisäpalveluina tarjotaan myös koulutusta ja neuvontaa.

Voimme digitoida hyvin monipuolista paperimateriaalia hauraista lehtisistä huonosti aukeaviin kirjoihin. Yleisimmin digitoitavia aineistoja ovat kirjat, pienpainatteet, lehdet, valokuvat ja äänitteet. Myös suurikokoiset ja erikoiskäsittelyä vaativat aineistot ovat mahdollisia, samoin arkistoaineisto. Koe-erän avulla voimme testata digitointia asiakkaan mahdollista suurempaa projektia varten.

Kirjasto ei voi valmistaa eikä antaa asiakkaalleen digitaalisia kopioita tekijänoikeuden alaisesta aineistosta (TekijäL 16a§). Niiden valmistaminen on mahdollista siinä tapauksessa, että asiakas on ennalta saanut siihen luvan tekijänoikeuksien omistajalta. Tällöin asiakkaan on myös allekirjoitettava sitoumuslomake koskien tekijänoikeuden alaisen aineiston jäljentämistä.

Annamme mielellämme lisätietoja ja neuvottelemme aina asiakkaan kanssa tilausvaiheessa. Laajat digitointityöt hinnoitellaan tarjouksen mukaan.

Palveluun liittyminen
 • Maksullinen palvelu
Käytetyt standardit
Yhteystiedot
Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste
Taustatietoa

Digitointipalvelumme hyödyntäminen kannattaa, kun

 • originaaliaineistona käytetään Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvaa materiaalia
 • digitoitavaa aineistoa on paljon, esimerkiksi kokonaisia julkaisuja tai laajoja julkaisukokonaisuuksia

kun asiakas haluaa

 • korkealaatuista, esimerkiksi julkaisutoimintaan riittävää skannauslaatua
 • tallentaa digitointiprosessin tekniset vaiheet (käytetyt laitteet, laatu, käsittelyhistoria)
 • varmistaa aineiston käsittelylle turvalliset, arkistovaatimukset täyttävät olosuhteet
 • skannatun aineiston jälkikäsittelyn
 • digitoinnin lisäksi aiheeseen liittyvää suunnittelu- tai konsultointipalvelua.

kun aineisto on

 • huonokuntoista, herkästi vaurioituvaa
 • suurikokoista
 • sidottua
 • mikrofilmillä, -kortilla tai negatiivilla.

Digitoinnin lisäpalvelut

Palveluhinnasto

Jäljennepalvelu

Jäljennetilauslomake

Palvelun käyttäjät
 • Organisaatiot
 • Yksityishenkilöt
 • Yritykset
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
 • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Avainsanat