Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

Digitoinnin lisäpalvelut

Digitoitua aineistoa käsitellään asiakkaan toiveiden mukaan. Lisäpalveluihin voi kuulua esimerkiksi aineiston jälkikäsittelyyn ja käyttöönsaattamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Esimerkkejä lisäpalveluista:

  • tekstintunnistus (Optical Character Recognition, OCR)
  • standardimuotoisen metadatan liittäminen aineistoon (Metadata Encoding and Transmission Standard, METS; pitkäaikaissäilytyksen metadata PAS)
  • halutun tiedostomuodon tuottaminen käyttöönsaattamisen tarpeisiin (esim. PDF)
  • mikrofilmitulostus (Computer Output Microfilm)

Tekstintunnistuksen jälkeen aineistoon voidaan tehdä sanahakuja.

Digitoituun aineistoon liitettävä METS-muotoinen metadata sisältää digitaalisen kohteen loogisen rakenteen sekä kuvailevan, hallinnollisen ja teknisen metadatan. Standardin avulla aineistoa voidaan käyttää uudelleen.

PAS on Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) tallennusratkaisu, jonka käyttö edellyttää digitoitavalta aineistolta tiettyjä, suositusten mukaisia tiedostomuotoja ja erityisiä metatietoja.

Mikrofilmitulostimella voidaan digitaaliset kuvat tallentaa myös mikrofilmille (Computer Output Microfilm).

Annamme mielellämme lisätietoja ja neuvottelemme aina asiakkaan kanssa tilausvaiheessa.

Palveluun liittyminen
  • Maksullinen palvelu
Yhteystiedot
Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste
Taustatietoa
Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Avainsanat