Digitointi

Kansalliskirjasto digitoi sen omiin kokoelmiin kuuluvia tai niihin luovutettavia aineistoja.

Palvelun kuvaus

Kansalliskirjasto digitoi sen omiin kokoelmiin kuuluvia tai niihin luovutettavia aineistoja. Digitoinnin jälkeen aineistot tulevat käyttöön digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa.

 • Edistämme digitaalisen aineiston tuottamista solmimalla kumppanuuksia esim. lehtitalojen kanssa.
 • Tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttöön avaamiseen tarvitsemme oikeudenhaltijoiden suostumuksen.
 • Tarjoamme paperiaineistojen digitointia.
 • Valmistamme digitaalisia tallenteita myös mikrofilmeiltä ja äänitteistä.
 • Digitoiduille aineistoille tarjoamme myös jälkikäsittelyä, esim. tekstintunnistus ja PDF:n tuottaminen.

Lisäpalvelujen avulla rikastetaan digitaalista aineistoa, jalostetaan sen ominaisuuksia, saatetaan sitä käyttöön tai säilytetään aineistoa mikrofilmin avulla.

Voimme digitoida hyvin monipuolista paperimateriaalia hauraista lehtisistä huonosti aukeaviin kirjoihin. Yleisimmin digitoitavia aineistoja ovat kirjat, pienpainatteet, lehdet ja äänitteet. Myös suurikokoiset ja erikoiskäsittelyä vaativat aineistot ovat mahdollisia, samoin arkistoaineisto. Koe-erän avulla voimme testata digitointia asiakkaan mahdollista suurempaa projektia varten.

Kirjasto ei voi valmistaa eikä antaa asiakkaalleen digitaalisia kopioita tekijänoikeuden alaisesta aineistosta (TekijäL 16a§). Niiden valmistaminen on mahdollista siinä tapauksessa, että asiakas on ennalta saanut siihen luvan tekijänoikeuksien omistajalta. Tällöin asiakkaan on myös allekirjoitettava sitoumuslomake koskien tekijänoikeuden alaisen aineiston jäljentämistä.

Annamme mielellämme lisätietoja ja neuvottelemme aina asiakkaan kanssa tilausvaiheessa. Laajat digitointityöt hinnoitellaan tarjouksen mukaan.

Tutustu äänitteiden digitointiin Kansalliskirjastossa

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video

Taustatieto

Digitointipalvelumme hyödyntäminen kannattaa, kun

 • originaaliaineistona käytetään Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvaa materiaalia
 • digitoitavaa aineistoa on paljon, esimerkiksi kokonaisia julkaisuja tai laajoja julkaisukokonaisuuksia

kun asiakas haluaa

 • korkealaatuista, esimerkiksi julkaisutoimintaan riittävää skannauslaatua
 • tallentaa digitointiprosessin tekniset vaiheet (käytetyt laitteet, laatu, käsittelyhistoria)
 • varmistaa aineiston käsittelylle turvalliset, arkistovaatimukset täyttävät olosuhteet
 • skannatun aineiston jälkikäsittelyn
 • digitoinnin lisäksi aiheeseen liittyvää suunnittelu- tai konsultointipalvelua.

kun aineisto on

 • huonokuntoista, herkästi vaurioituvaa
 • suurikokoista
 • sidottua
 • mikrofilmillä tai negatiivilla.

Digitoimme nyt - mitä Kansalliskirjastossa digitoidaan vuonna 2022?

Palveluhinnasto

Jäljennepalvelu

Jäljennetilauslomake

Kansalliskirjaston digitointiohjelma 2021–2024, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6993-8

Palveluun liittyminen

Maksullinen palvelu

Osa palvelupakettia