Datapalvelut

Kansalliskirjasto tarjoaa avointa dataa erilaisille käyttäjille esimerkiksi digitoiduista sanomalehdistä ja kansallisbibliografiasta valmiiksi luotujen datasettien avulla tai rajapintoja hyödyntämällä.

Palvelun kuvaus

Datapalvelut palvelevat eri alojen opiskelijoita, tutkijoita, taiteilijoita ja muita datan tarvitsijoita laajasti tieteenalasta riippumatta. Myös muut kuin tutkijat voivat hyödyntää dataa. Digitoiduissa aineistoissa on käytössä myös lataustyökalu, jolla voi luoda omiin tarkoituksiin soveltuvan datasetin. Voit käyttää dataa omatoimisesti datakatalogin ja Kansalliskirjaston kehittämien työkalujen avulla. Voit käyttää dataa Kansalliskirjaston asiantuntemuksen tukemana tai yhteistyöprojekteissa Kansalliskirjaston kanssa. Tekijänoikeuden suojaamien datojen, kuten verkkoarkiston, hyödyntämistä voidaan selvittää yhteistyöhankkeissa. 

Datakatalogi

Datakatalogista löydät linkkejä Kansalliskirjaston kokoamiin ja julkaisemiin aineistoihin, mm. digitoitujen aineistojen kokoteksteihin, kirjastotietokantojen metadataan sekä sanastoihin. Katalogi sisältää myös ohjeita aineistojen käyttöön rajapintoja hyödyntäen.

Lue lisää datakatalogista

Lisensioitujen aineistojen käyttö datana  

Kansalliskirjasto on lisensioinut digitaalisia ja digitoituja lähdeaineistokokoelmia, lehtien arkistoja ja tietokantoja. Aineistojen käyttösopimuksiin pyritään neuvottelemaan oikeus tiedonlouhintaan. Nykyisissä sopimuksissa tällainen oikeus on venäläisen mediaportaalin Integrumin aineistoihin Helsingin yliopiston tutkijoilla ja opiskelijoilla.  

Tiedustelut kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi  

Digin palvelut tutkijoille  

Digitoituja aineistoja voi hyödyntää tutkimuksessa monin tavoin. Niitä voi lukea ja selata. Sisällöistä voi tehdä viitteitä aineistoluetteloa varten. Kirjautumalla palveluun käytössä on leiketoiminto, jonka avulla voi luoda oman leikekirjaston. Lisäksi muiden käyttäjien tekemät leikkeet ovat haettavissa palvelusta.

Tutustu Digitaaliset aineistot -palveluumme

Avoimena datana saatavaa dataa on mahdollista ladata valmiina aineistopaketteina tai lataustyökalulla, jolloin ladattava aineisto valitaan käyttäjälähtöisesti. Lue lisää työkalun kehittämisestä ja hankkeesta, jossa se kehitettiin. 

Dataklinikat

Dataklinikalla osallistuja saa yleiskuvan Kansalliskirjaston tarjoamista data-aineistoista sekä ideoita siitä, kuinka niitä voidaan tarkastella, ja millaisilla välineillä dataa voi tutkia. Se tarjoaa mahdollisuuden päästä pintaa syvemmälle Kansalliskirjaston digitoimiin aineistoihin ja niistä luotuihin datapaketteihin asiantuntijoiden opastuksella.

Kansalliskirjastolla on monipuolisia data-aineistoja tutkimuksen käyttöön ja se on osaava tutkimuksen kumppani. Esimerkiksi digitoiduista aineistoista hyötyvät digitaalisten ihmistieteiden tutkijat eri aloilla. Digitoinnit, niistä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia. 

Dataklinikka muodostuu luennosta ja työpajasta. Ensimmäisen osion aikana tutustutaan Kansalliskirjaston erilaisiin digitoituihin kokonaisuuksiin, datakatalogiin ja avoimen datan palveluihin. Toisessa osiossa syvennytään digi.kansalliskirjasto.fi:n mahdollisuuksiin digitaalisissa ihmistieteissä ja tutustutaan digitoinnin tuottamaan dataan harjoitusten avulla. Samalla osallistuja haastetaan pohtimaan omaa tutkimusaihettaan suhteessa Kansalliskirjaston aineistoihin.

Dataklinikkaan osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta digitaalisten ihmistieteiden menetelmistä. Se on suunnattu erityisesti korkeakouluopiskelijoille. Dataklinikan kesto on 2 x 90 minuuttia ja se voidaan järjestää joko paikan päällä tai etätapahtumana. Dataklinikka on maksuton.

Varaa dataklinikka opiskelijaryhmällesi lähettämällä viesti osoitteeseen kansalliskirjasto@helsinki.fi.

Järjestämme opiskelijaryhmille myös kokoelmien ja palvelujen esittelyjä.

Osa palvelupakettia