Palvelun kuvaus

Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan KITT2 kootaan Suomen tieteellisten kirjastojen toimintaa kuvaavat vuosittaiset tilastotiedot. KITT2 sisältää yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen sekä muutamien erikoiskirjastojen tilastot vuodesta 2002 lukien. Kansalliskirjasto on vastuussa tietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä, tietosisältö on kunkin kirjaston itse tuottamaa. Tilastoinnissa noudatetaan kansainvälistäkansainvälisen kirjastotilastostandardi ISO 2789:ä. Tietokannan tieto on yhtenäisin kriteerein toimitettua ja vertailukelpoista.

Palveluun liittyminen
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen

Palvelun ylläpito ja kehittäminen kuuluu Kansalliskirjaston ammattikorkeakoulu- ja yliopisto kirjastoille tarjoamiin peruspalveluihin. Erikoiskirjastoille palvelu on maksullista.

Käytetyt standardit

ISO 2789

Yhteystiedot
KITT2-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Ohjausryhmä: Kansallinen kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Organisoitumisen tapa
  • Verkostotyö
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat