Hyppää pääsisältöön

Palvelut yleisille kirjastoille

Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille, palvelukuvaukset 2020

Rahoitus sisältää Helsingin yliopiston yleiskustannukset, 15% myönnöstä.

1. Tietoaineistojen kuvailun kehittäminen 412 324 euroa

 • Tekoälyyn pohjautuvien automaattisen kuvailun työvälineiden kehittäminen
  • Annif ja muut työvälineet
 • Kansalliskirjaston asiantuntijapalvelujen tuottama tuki kirjastojen aineistojen ja niihin liittyvien toimijoiden, paikkojen yms. kuvailussa, erityisesti kuvailu- ja järjestelmämuutosten yhteydessä (mm. RDA, BIBFRAME, YSO, kirjastojärjestelmävaihdokset) 
 • Vuorovaikutteisen toimintamallin kehittäminen kuvailun ekosysteemissä 
 • Konsultointi, neuvonta ja koulutus avoimuuteen ja metatietoon liittyvissä asioissa 
 • Kuvailun ekosysteemin uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä kirjastojen ja muiden tahojen kanssa
 • Yhteistyö Kirjavälityksen ja Kirjastopalvelun kanssa
 • Yhteistyö yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan Helsingin kaupunginkirjaston sekä kustannus- ja kirjakauppa-alan kanssa metatiedon tuotantovirtojen uudistamiseksi

2. Tietokantojen asettaminen käyttöön 181 151 euroa

Kansalliskirjasto tarjoaa yleisten kirjastojen käyttöön seuraavat tietokannat:

 • kansallisbibliografia Fennica
 • kansallisdiskografia Viola
 • kotimaisten artikkelien viitetiedot (Arto- ja Aleksi-aineistot)
 • lisäksi aineistojen kuvailijoiden käyttöön henkilö- ja yhteisönimien Asteri-auktoriteettitietokannan
 • Melindan alustaratkaisun uudistamisen vaihtoehtojen tarkastelu ja etenemissuunnitelma yhteistyössä myös yleisten kirjastojen kanssa
 • Melindan OAI-PMH-rajapinta käyttöön, mikä mahdollistaa mm. kansallisbibliografian, kansallisdiskografian ja Arton tietojen poiminnan ja haravoinnin hakukäyttöliittymiin
 • Fennican ja Violan metatietoprosessien kehittäminen laadun ja nopeuden parantamiseksi
 • Kansallisten tietokantojen tarjoamista avoimena datana kehitetään (http://data.nationallibrary.fi/)
 • Kansalliskirjaston vastuulla olevien kuvailua helpottavien ja automatisoituja metatietoprosesseja tukevien ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen

3. FinELib-hankinta ja hankinnan infrastruktuuri, 139 099 euroa

 • Yleisten kirjastojen osaamisen vahvistaminen elektronisten aineistojen hankinnassa yhteistyössä yleisten kirjastojen konsortion kanssa – tavoitteena vahvistaa kirjastojen osaamista e-aineistohankinnoissa: videot/webinaari-sarja yhteistyössä yleisten kirjastojen konsortion ja Kirjastokaistan kanssa
 • Aineistojen käytettävyyden parantaminen: keskustelut kustantajien ja Finna-palvelujen kanssa, jotta yleisten kirjastojen aineistoihin voidaan kirjautua Finnan kirjautumisrajapinnan kautta. Vuonna 2020 tavoitteena on saada e-kirja- ja äänikirjapalvelu Ellibsin ja sanomalehtipalvelu PressReaderin kirjautuminen valmiiksi
 • Aineistohankinta niiden aineistojen osalta, jotka kiinnostavat yleisten kirjastojen lisäksi muita sektoreita
 • Kotimaisten e-kirjojen ja äänikirjojen kirjastosaatavuuden parantaminen: Konsortioiden käymät keskustelut kotimaisten kustantajien ja muiden alan toimijoiden kanssa, jotta kirjastojen asiakkailla on jatkossakin mahdollisuus käyttää e-aineistoja kirjastojen kautta
 • Avoimen saatavuuden edistäminen (aineistot kaikkien käytettävissä ilman erillistä tilausta): tiedejulkaisut avoimeksi, ammattilehdet 

4. Koulutukset, tapahtumat, viestintä ja yhteentoimivuuden käytännöt 125 395 euroa

 • Tarjotaan yleisille kirjastoille mahdollisuus osallistua etäyhteydellä koulutuksiin ja tapahtumiin tai tutustua jälkikäteen tilaisuuden taltiointeihin 
 • Kohdennettu yhteydenpito kirjastojen avainhenkilöihin Aski-rekisterin avulla

5. Finna yleisille kirjastoille 200 000 euroa

Finnan peruspalvelu

 • Verkostoyhteistyö, sopimuksien solmiminen ja niiden ylläpito
 • Viestintäyhteistyö kirjastojen ja yleisten kirjastojen kehittämisyksikön kanssa
 • Käytön seuraaminen mm. loppukäyttäjäkyselyiden, käytettävyystutkimuksien ja tilastoraporttien avulla
 • Finnan rajapintojen käytön tuki kirjastoille ja kirjastojen hyödyntämille palveluille. (esim. kirjautumisrajapinta)
 • Keskitetty asiakastuki, ohjeet ja asiakasviestintä kirjastoille
 • Finna-verkkokirjastojen ylläpitoon ja mukaantuloon liittyvät koulutukset
 • Palvelinohjelmiston ongelmatilanteiden selvittely ja palvelinympäristön seuranta yhdessä CSC:n kanssa
 • Ohjelmiston suorituskyvyn parantaminen kasvavan käytön ja ohjelmistomuutosten mukaisesti
 • Ongelmatilanteiden monitorointi, selvittely ja viestiminen asiakkaille
 • Ohjelmistovirheiden korjaaminen
 • Finnaan integroitujen järjestelmiin liittyvä muutosten hallinta
 • Finnan ohjelmistojen hallinta (mm. indeksin ylläpito, Open Source tuotteiden hallinta ja versiopäivitykset)
 • Organisaatioiden aineistoihin, järjestelmiin, ym. liittyvät keskitetyt asetukset  

Finnan kehittäminen yleisille kirjastoille

 • Kirjastojärjestelmien asiakastoimintojen integrointeihin liittyvät kehitystehtävät
 • Yleisten kirjastojen mukaan tuloon liittyvän ohjeistuksen ja koulutuksen kehittäminen 
 • Hallintaliittymän kehitys
 • Hallintaliittymän käytettävyyttä parannetaan ja aloitetaan koko käyttöliittymän uudistaminen
 • e-aineistoja tarjoavien palveluiden integrointeja
 • Kirjautuneille käyttäjille tarkoitettujen tärkeiden viestien esittäminen käyttäjäystävällisesti
 • Saman teoksen eri painosten esittäminen käyttöliittymässä
 • Käytettävyyden parantaminen mobiililaitteille (huomioiminen erityisesti käytettävyyden testauksessa)
 • Rajapintojen hallinnan parantaminen ja niitä hyödyntävien asiakkaiden seuranta
 • Toimija- ja aiheauktoriteettien (YSO) hyödyntäminen kirjastojen käyttöliittymissä
 • Yleisten kirjastojen verkkokirjastomallin jatkokehittäminen (uusien kehittämiskohteiden tunnistaminen ja niiden vieminen käytettävyyssuunnitteluun)
 • Sähköisten aineistojen käytettävyyden parantaminen
 • Kirjaston tilojen varauksen ja kirjaston palveluiden helpompi löytäminen
 • Etusivun sisältökomponenttien helpompi muokkaaminen hallintaliittymässä
 • Uusien aineistojen spontaani selailu genren tai hyllyluokan mukaan (suunnittelu)
  • Avoimet aineistot: OA-aineistot ja avoimet oppimateriaalit Finna verkkokirjastoissa
  • Yleiset kirjastot ja Finnan käytettävyyden parantaminen peruskoulujen tarpeisiin
  • Kansalliskirjasto tukee kirjastoja uusien Finna-verkkokirjastojen lanseerauksessa sekä tarjoaa kirjastoille valmiita sisältöjä ja tapoja viestiä Finna.fi-palvelusta kulttuurin ja tieteen merkittävänä hakupalveluna