Tutkimuskirjasto

Tutkimuskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperintömme kartuttamisesta ja kuvailusta sekä sen asettamisesta asiakaskäyttöön ja pysyvään säilytykseen.

Palvelualue vastaa kansallisbibliografiatoiminnasta sekä ylläpitää ja kehittää kansallisia kuvailusääntöjä, sanastoja ja tunnisteita.

Palvelualue tarjoaa kirjastopalveluja sekä paikallisille asiakkaille että tietoverkon kautta globaalisti.

Tutkimuskirjaston tieteelliset painoalueet ovat historiatieteet, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus, taiteiden tutkimus sekä filosofia.

Kirjastoverkkopalvelut

Kirjastoverkkopalvelut on kirjastoille suunnattu palvelukokonaisuus, joka kehittää avointa tiedonsaantia yhteiskunnassa ja kehittää digitaalisen kirjaston palvelu- ja työympäristöä.

Palvelualue vastaa kansallisella tasolla kirjastoverkkomme yhteisten palvelujen ja infrastruktuurin strategisesta kehittämisestä.

Palvelualue toimii yhteistyössä kirjastoverkon kanssa ja edistää tasavertaista ja avointa tiedonsaantia yhteiskunnassa.

Palvelualue vastaa digitaalisen kirjaston palvelu- ja työympäristön sekä kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisestä.

Lisäksi Kirjastoverkkopalvelut kehittää palveluja muille muistiorganisaatioille.

 

Yhteystiedot