Meddelande till dataspelstillverkare 14.12.2012

Till Nationalbibliotekets lagstadgade uppgifter hör att tillsammans med aktörerna och importörerna inom området arkivera inhemska kulturmaterial. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007), enligt vilken arkiveringsskyldigheten också gäller dataspel. För aktörer i spelbranschen innebär det att materialet ska överlåtas till Nationalbiblioteket som ansvarar för arkiveringen och långtidsförvaringen samt för att göra materialet tillgängligt för allmänheten.

Fysiska exemplar av inhemska dataspel och dataspel som har anpassats för den finländska marknaden och har publicerats 1.1.2008 eller senare hör till dataspel som ska deponeras.

Överlåtelse av materialet

Spel som har tillverkats i Finland överlåts av den finländska tillverkaren eller av utgivaren om spelet har tillverkats utomlands. De material som överlåts ska vara fullständiga och i den form i vilken de har publicerats. Ett exemplar av varje publikationsformat ska deponeras. Med tanke på långtidsförvaringen får dataspelet inte vara tekniskt skyddat. Om materialet är skyddat, har Nationalbiblioteket rätt att kringgå eller avlägsna det tekniska skyddet. Nationalbiblioteket lagrar ett representativt urval av spel som sprids på nätet.

Material och kunder

Material som har överlåtits i enlighet med kulturmateriallagen får användas i enlighet med bestämmelserna i upphovsrättslagen (404/1961). Digitala material kan användas lokalt på dataterminaler för kulturmaterial som saknar internetuppkoppling för att förhindra att materialet sprids vidare. Det är inte möjligt att göra digitala kopior med dataterminaler för kulturmaterial.

Kontaktuppgifter