Friexemplar av ljudinspelningar som framställts utomlands 18.11.2015

En allt större del av de inhemska ljudinspelningarna och andra upptagningar framställs utomlands. När en ljudinspelning eller en upptagning framställs utomlands är det utgivarens ansvar att överlåta friexemplar till Nationalbibliotekets friexemplarsbyrå. Utgivaren är överlåtelsepliktig också ifall produkten har framställts utomlands men beställningen är gjord med anlitande av en finländsk agent eller mellanhand. Om produkten har framställts utomlands och utgivaren inte har säte i Finland, är importören av publikationen överlåtelsepliktig. Friexemplar av ljudinspelningar eller upptagningar som har framställts i Finland ska överlåtas av framställaren.

Vi ber er se till att vi får alla publicerade versioner av er publikation. Ett exemplar av varje utgiven version av ljudinspelningen eller upptagningen ska överlåtas. Digitala publikationer ska sändas till Nationalbiblioteket med överlåtelseformuläret på luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi

Närmare information om skyldigheten att överlåta friexemplar finns på vår webbplats. Vi svarar gärna på frågor och står till er tjänst i frågor som gäller överlåtelseskyldigheten

Kontaktuppgifter