Hyppää pääsisältöön

Förmedling av det digitala kulturarvet som samarbete

Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift är att bevara det oersättligt värdefulla nationella publicerade kulturarvsmaterialet permanent. Vi tillgängliggör material för forskning och andra behov samt för så omfattande nätdistribution som möjligt.

Vi främjar digitalisering och därmed våra unika samlingars synlighet, jämlika tillgänglighet och användbar­het.

Till de viktigaste urvalskriterierna vid digitalisering av material hör materialets omfattning, förvaring, efterfrågan och innehåll.

Digitala samlingar främjar framför allt en ny typ av forskning, undervisning, medborgaranvändning av material och kreativ verksamhet.

Vi planerar och utvecklar digitaliseringen och tjänsterna tillsammans med kunder och samarbetspartner. Vi samarbetar till exempel med forskningsorganisationer, andra bibliotek, arkiv, museer, förlagsbranschen och upphovsrättsorganisationer.

Vårt mål

Vårt mål är att förbättra materialens användbarhet och öppna dem för användning samt att utveckla forskningsverktyg och -metoder.

I våra samarbetsavtal strävar vi efter att säkerställa en så omfattande användning av digitala material som möjligt i samhället.

Vi integrerar våra tjänster i ändamålsenliga nationella och internationella infrastrukturer och tjänster.

I vår digitaliseringsverksamhet tar vi dessutom hänsyn till:

  • att säkerställa de digitaliserade materialens tillförlitlighet och autenticitet
  • att göra de digitaliserade materialen tillgängliga, sökbara och användbara på ett bestående och hållbart sätt
  • att säkerställa originalmaterialens bevarande genom att tillhandahålla ersättande dokument
  • de nya digitala informationsprodukter som skapas i digitaliseringsprocessen och som möjliggör utnyttjande av informationsinnehållet i de digitaliserade materialen på nya sätt.

Tillägsinformation:

  • Digitaliseringspolicyn
  • Policyn Öppna Nationalbiblioteket
  • Policyn Digital humaniora
  • Finna.fi - de finländska arkivens, bibliotekens och museernas gemensamma söktjänst
  • Digi.kansalliskirjasto.fi - digitala historiska tidningar, tidskrifter och småtryck
  • Doria.fi - digitala historiska böcker, kartor, småtryck och annat material