Hyppää pääsisältöön

Öppen vetenskap som samarbete

Öppenhet är Nationalbibliotekets strategiska mål. Nationalbiblioteket främjar särskilt open access. Vi är en expert på frågor kring open access, vi erbjuder plattformar för öppna publikationsarkiv och vi främjar open access bl.a. i förhandlingar med förläggare.

Öppen vetenskap innebär att göra resultat av vetenskap, dvs. data och publikationer samt i större omfattning vetenskapsprocesserna och -kommunikationen fritt tillgängliga för alla.

  • Open access innebär fri tillgång till vetenskapliga publikationer. Affärsprincipen för publiceringen kan grunda sig på t.ex. avgifter som författarna betalar i stället för prenumerationsavgifter. Tillgängligheten till avgiftsbelagt material förbättras genom öppna publikationsarkiv där man kan publicera en parallellversion av det material som finns bakom betalmuren.
  • Öppna data är fritt tillgängliga data. Genom enkel återanvändning av data förbättras vetenskapens slagkraft och effekten av investeringarna i den.
  • Öppna handlingssätt inom vetenskap påskyndar forskningen och förbättrar kvaliteten på den. Forskare kan till exempel få respons och kritik från andra forskare redan under forskningsskedet.
  • Öppen vetenskap förknippas också vanligen med användning av öppen källkod.

Som expert på metadata utvecklar Nationalbiblioteket beskrivningsprinciper som är livsviktiga med tanke på hanteringen och spridningen av forskningsdata.

Nationalbiblioteket använder i stor omfattning öppen källkod vid tjänsteproduktion och stöder utvecklarorganisationer.

Mer om ämnet: