Palvelun kuvaus

Yleinen suomalainen asiasanasto YSA on suomenkielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit ja sisällönkuvailussa käytettäviä maantieteellisiä nimiä.

YSA on apuväline painetun ja sähköisen aineiston asiasanoitukseen ja aiheenmukaiseen tiedonhakuun. Sanasto toimii tiedontallentajien ja hakijoiden yhteisenä kielenä, joten se parantaa tiedon löytyvyyttä.

YSA käsittää on noin 33 000 termiä (joista noin 6 000 on maantieteellisiä nimiä) ja se kasvaa noin 1 000 termillä vuosittain. Sanastossa on linkki vastaavaan ruotsinkieliseen Allärs-sanaston termiin sekä vastaavaan YSO-ontologian käsitteeseen.

YSAa käytetään myös perussanastona eri alojen erikoissanastoja laadittaessa.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

SFS 5471

Yhteystiedot
YSA-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

YSAa on käytetty tietokannoissa vuodesta 1987 lähtien.

Allärs on YSAn ruotsinkielinen käännös.

YSAn pohjalta on kehitetty Yleinen suomalainen ontologia YSO.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset

Sanastoa käytetään ennen kaikkea kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietokannoissa.

Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: