Musik - själens språk. Richard Faltin (1835-1918)
11.10.2018 - 11.1.2019, Café Rotunda

Utställningen presenterar tonsättaren, kapellmästaren, organisten och musikpedagogen Richard Faltins mångsidiga verksamhet i Finland under senare delen av 1800-talet.

Utställningsarnbetsgrupp: sångpedagog Riikka Siltanen, MuD Timo Virtanen,
VTM Heikki Korosuo, Nationalbiblioteket: Katri Nissilä, Marleena Vihakara, Sisko Vuorikari.