Musiikki - Sielun kieli - Richard Faltin (1835-1918)

11.10.2018 - 11.1.2019
Café Rotunda

Näyttely esittelee säveltäjä, urkuri, kapellimestari ja musiikkipedagogi Richard Faltinin monipuolista toimintaa Suomen musiikkielämässä. Faltin syntyi vuonna 1835 Saksassa, mutta muutti jo nuorena Suomeen, josta sittemmin tuli hänen toinen kotimaansa. Suomessa Faltin asettui ensin Viipuriin, missä hän asui 13 vuoden ajan, vuosina 1856−69. Vuonna 1869 hän muutti Helsinkiin, jossa asui kuolemaansa, vuoteen 1918 saakka. 1. kesäkuuta tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta hänen kuolemastaan.

Faltin pitkä elämäntyö Suomen musiikkielämän hyväksi on erittäin merkittävä ja vaikutti laaja-alaisesti. Hän rakensi ja kehitti Suomen musiikkielämää erityisesti Helsingissä, jossa hän muiden tehtäviensä ohella toimi Fredrik Paciuksen seuraajana Helsingin yliopiston musiikinopettajana. Tämän lisäksi hän toimi Nikolainkirkon eli nykyisen Helsingin Tuomiokirkon urkurina yli neljän vuosikymmenen ajan ja vaikutti merkittävästi suomalaisen kirkkomusiikin kehittämiseen. Näiden kahden virkansa lisäksi Faltin oli mukana luomassa ja perustamassa monia muitakin Suomen musiikkielämän instituutioita, mm. Helsingin Musiikkiopistoa, Suomalaista Oopperaa sekä suomalaisia Laulu- ja soittojuhlia. Myös Viipurissa Faltin toimi kaupungin taidemusiikkielämän pioneerina.

Richard Faltinin rooli ensimmäisen varsinaisesti suomalaisen muusikkosukupolven kasvattajana, opettajana ja esikuvana oli huomattava aikana, jolloin Suomessa ei vielä ollut tarjolla koulutusta muusikon ammattiin. Hänen oppilaitaan sekä yksityisesti että yliopistolla olivat mm. Ernst Fabritius, Martin Wegelius, Robert Kajanus, Jean Sibelius, Ilmari Krohn, P. J. Hannikainen ja Armas Järnefelt. Suomalaisen Oopperan kapellimestarina Faltin teki yhteistyötä myös monien nuorten suomalaisten laulajalupausten, mm. Emmy Achtén, Ida Basilierin ja Alma Fohströmin kanssa.

Faltinin kansainväliset suhteet olivat poikkeuksellisen laajat ja hän kutsui usein ajan tunnettuja taiteilijoita konsertoimaan Suomeen. Hän myös itse vieraili lähes poikkeuksetta vuosittain Euroopassa ja entisessä kotimaassaan ja seurasi aktiivisesti 1800-luvun jälkipuoliskon musiikillisia ilmiöitä.

Näyttelytyöryhmä:
Asiantuntijat: laulupedagogi Riikka Siltanen, professori Timo Virtanen, VTM Heikki Karosuo
Kansalliskirjasto: konservaattori Marleena Vihakara, suunnittelija Sisko Vuorikari, kirjastosihteeri Kjell Petersen, kirjastonhoitaja Anna Vuolanto, vahtimestari Ricardo Parada, tietotekniikkasuunnittelija Veikko Luukkanen

Yhteistyössä Faltin-seura.