Hyppää pääsisältöön

Missä mennään -katsaus 5/2020

Sisällysluettelo

4.11.2020

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot Finnan, Finton, Melindan, Kohan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.

Alla olevan sisällysluettelon linkeistä klikkaamalla voit hypätä suoraan haluamasi palvelun tietojen kohdalle.

Ajankohtaista

 • Kansalliskirjasto järjesti opetus- ja kulttuuriministeriön, CSC – tieteen tietotekniikan keskuksen ja Digime-yhteistyöverkoston kanssa Digitaalinen kulttuuriperintömme – Kestävästi digitaaliseen tulevaisuuteen -seminaarin keskiviikkona 21.10.2020.
  • Tilaisuuden esitykset on nyt lisätty ohjelmasivulle, tekstitetty tallenne lisätään marraskuun aikana.

Finna

Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille.

Ajankohtaista

 • Finna.fi kasvaa oppimisen palveluna, kun avoimet oppimateriaalit saapuvat palveluun 25.11.2020.
 • Tavoitteemme on, että Finna on saavutettava kaikille. Lue lisää saavutettavuustyöstämme.
 • Piipun juurella -museoiden aineistot on tuotu mukaan Finnaan. Forssan museon, Rauman merimuseon, Valkeakosken museoiden ja Varkauden museoiden uusi verkkomuseo avautui  9.10.2020 osoitteessa piipunjuurella.finna.fi. Lisätietoja Finna.fi:n uutisessa.
 • Rakennamme parempaa asiakaswikiä syksyllä 2020. Lisätietoja Finnan asiakaswikin uutisessa.
 • Finna Tutkijasalin kesäkuussa tehdyn käytettävyystestauksen raportti on luettavissa (pdf, 14,4 Mt).
 • Suomen Pankin ja Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuja ja arkistoaineistoja löytyy nyt myös Finna.fi:stä. Lue lisää uutisesta.

Kehitystyön kuulumisia

 • Edistämme parhaillaan useita kirjastojen, museoiden ja arkistojen järjestelmäintegraatioita. Teemme myös kehitystyötä avointen oppimateriaalien julkaisua sekä Finna Tutkijasali -palvelua varten.
 • Finna.fi:n ja Finna-käyttöliittymien käyttäjätilien vanhenemisaika on pidentynyt. Tilit vanhenevat nykyisin 18 kuukauden jälkeen aiemman 12 kuukauden sijaan. Käyttäjätili vanhenee, jos tilille ei ole kirjauduttu 18 kuukauden aikana. Lisätietoja asiakaswikissä.
 • Finnaa ei enää voi käyttää tietyillä vanhoilla päätelaitteilla ja selainversioilla. Laitteita tai käyttöjärjestelmiä, joita muutos koskee, on käytössä Suomessa vähän. Tarkemmat tiedot asiakaswikissä.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

 • Finnan konsortioryhmä työsti Finna.fi:n konseptin uudistusta työpajassa 18.9.2020. Työpajan kooste on luettavissa (pdf, 264 kt).

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Finto-palvelu on ottamassa käyttöön tiketöintijärjestelmää palvelupyyntöjen käsittelyssä. Toivomme jatkossa palvelupyynnöt (esim. oman sanaston päivitys, virheilmoitukset ym.) ensisijaisesti osoitteeseen finto-posti@helsinki.fi (henkilökohtaisten sähköpostien sijaan).
 • Finto-asiakaswiki ja Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswiki on yhdistetty ja asiakaswikien tietosisältö selkeytetty. Myös asiakaswikin ulkoasua uudistettiin.
  • Jatkossa kaikki Fintoa, sanastoja ja ontologioita koskevat sisällöt löytyvät yhdestä paikasta: https://www.kiwi.fi/display/Finto.
  • Yhdistämisessä huolehdittiin siitä, että vanhaa tietoa (esim. blogipostauksia) ei katoa.
 • Finton palvelimet vaihtuvat uudelle alustalle marraskuun aikana. Päivitystöiden mukana kaikki toiminnot pidetään samoina kuin ennenkin - jos näissä kuitenkin tulee katkoksia, tiedotamme niistä erikseen.
 • Kansalliskirjaston, CSC:n ja Kansallisarkiston yhteiseen High Performance Digitisation -hankkeeseen liittyen on julkaistu blogikirjoitus: High Performance Digitisation -hankkeella vauhtia digitaalisten aineistojen kuvailuun (teksti on käännetty myös englanniksi).
  • Hankkeen tarkoitus on luoda muistiorganisaatioiden käyttöön palvelu, joka helpottaa alati kasvavan aineistomäärän käsittelyä. Automaattisen kuvailun työkaluna hankkeessa on käytetty Annifia.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Saavutettavuusvaatimuksien täyttymistä on edistetty sanasto- ja ontologiaselainsovellus Skosmoksessa ja Finto.fi-palvelussa sekä Finto AI:ssa ja annif.org-sivustolla.
  • Finton ja Skosmoksen osalta alkuvaiheen ensisijaisimmat saavutettavuusparannuskohteet on toteutettu ja otettu käyttöön Skosmos-ohjelmiston version 2.8 julkaisun yhteydessä.
  • Vielä toteuttamista odottavat saavutettavuusvaatimukset on esitelty Finto.fi:n, Finto AI:n ja annif.org:in saavutettavuusselosteissa. Saavutettavuuden parantaminen on pysyvä osa näiden verkkopalveluiden kehitysprosesseja.
  • Lue uutinen Finton asiakaswikistä.
 • Skosmoksen kansainväliset käyttöönotot ovat lisääntyneet. Uusia Skosmos-asennuksia ovat mm. Tanskan teknisen yliopiston tuulienergian laitoksen sanastopalvelu ja brittiläinen Buildvoc.
 • Annifin käyttämien mallien päivitys on käynnissä. Päivityksessä mallit koulutetaan uudelleen käyttäen YSO:n ns. snapshot-versiota päivämäärältä 5.10.2020.  Päivitetyt mallit julkaistaan Finto AI:ssa mahdollisimman pian.
 • Finto AI:hin on myös tekeillä päivitys, joka antaa valita ehdotettujen termien kielen riippumatta analysoitavan tekstin kielestä. Asiasta tiedotetaan lisää syksyn aikana.
 • KOKO-ontologian automaattisen koostamisen ohjelmisto Kokoajan toimintaa kehitetään sisäisillä virheentarkistuksilla julkaisujen yhteydessä.
  • Tarkoituksena on huomata, muodostavatko eri sanastojen rakenteet keskenään ristiriitaista tietoa KOKOon.
 • Skosify on SKOS-muotoisten sanastojen laadunvalvontatyökalu, jota käytetään mm. Finton sanastojen julkaisuprosesseissa varmistamaan sanastodatan rakenteellinen eheys.
  • Skosifystä on julkaistu uusia versioita (2.1.0, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.0) joissa mm. parannetaan ohjelmiston Python 3 -yhteensopivuutta ja lisätään uusia ominaisuuksia.

Sanastotyön kuulumiset

 • Erikoisontologioiden ylläpitäjille järjestettiin MUTU-muutoksenhallintatyökalun perehdytys 29.9. yhteistyössä Sanastokeskus TSK:n kanssa.
  • MUTUn avulla erikoisontologiaan päivitetään siihen sisältyvän YSOn käsitteistö ajantasaisemmaksi. Lisätietoa MUTU-työkalusta Finton asiakaswikissä.
 • Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL:stä on julkaistu uusi versio.
  • Uusi YKL hyödyntää Skosmos-selaimen uusia ominaisuuksia luokitusten haun ja listaamisen osalta.
 • Lexvo on luettelo maailman eri kielistä ja niiden kielikoodeista, jota käytetään linkitetyn datan sanastoissa. Fintossa julkaistua SKOS-muotoista Lexvoa on hieman päivitetty.
  • Näkyvimpänä muutoksena on se, että uudessa versiossa suositaan kielten nimistä lyhyitä, pienellä kirjaimella alkavia versioita (esim. "suomi" ja "ruotsi" eikä "Suomen kieli" ja "Ruotsin kieli"). URI-tunnisteet pysyvät ennallaan.
 • KANTO - Kansalliset toimijanimet julkaistaan marraskuun aikana Fintossa.
  • KANTO on Asterin nimiauktoriteettitietueista muodostettu ja kattaa kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimenmuodot Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevista toimijoista (henkilöt ja yhteisöt) mukaan lukien musiikkiaineiston tekijät.

Ryhmien kokoukset

 • YSO-kokous järjestettiin 24.9.2020. Asialista löytyy GitHubista. Seuraava YSO-kokous järjestetään 12.11.2020.
 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä kokousti 8.10.2020 aiheenaan YSOn paikkahierarkia, osa-kokonaisuus-suhteet ja maksullisen palvelun mallin vaikutus ontologiatyöhön.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

 • Voit lähettää Fintoa koskevat kysymykset, kommentit ja palautteen osoitteeseen finto-posti ( at ) helsinki.fi.
 • Finto-palvelun asiakaswiki
 • Finto Twitterissä

Koha

Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka on käytössä mm. Kansalliskirjastossa ja 15 muussa korkeakoulu- ja erikoiskirjastossa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Koha-versioiden päivitykset jatkuvat. Päivityksen ovat saaneet Kansallisarkisto, HAMK, XAMK, DIAK, Tritonia ja Arcada.
  • Marraskuussa ovat vuorossa 3AMK-kirjastot (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia), Maanpuolustuskorkeakoulu, Humak ja Tilastokirjasto.
  • Joulukuussa puolestaan Varastokirjasto, Hanken ja Centria.
  • Jyväskylän yliopiston ja Kansalliskirjaston päivitys on ensi vuoden alussa.
  • Ensi vuonna päästäneen tilanteeseen, jossa päivitykset ovat kevyempiä kuin tähän saakka.
 • Tietoa päivitysaikataulusta ja korjausten edistymisestä. Työn alla ovat olleet muun muassa:
  • Lukusalilainatoimintojen kehittäminen.
  • Lainaussääntömahdollisuuksien rikastaminen.
  • Varausilmoitusten lähtemisen viivästäminen, kun varauksen kohde palautetaan automaatilla.
  • Anonymisoidut tunnisteet varattuun aineistoon.
  • Erilaisten listausten (esim. varausjono) tietojen täydentäminen.
  • Finnan ja Kohan välistä tietoliikennettä on pitänyt säätää, jotta tiedot näkyvät oikein.
  • Asiakkaiden integroidut järjestelmät, esim. Tuudo ovat myös kaivanneet muutoksia.
  • Varastotietueet ja osakohteet kaipaavat vielä huomiota.
 • Myös vuoden 2021 työohjelmaa on kirjoitettu. Kehitystoiveita on listattu ja priorisoitu; suunnittelu jatkuu edelleen.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Kansallinen Koha-webinaari järjestettiin perjantaina 2.10.2020 korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen yhteenliittymän, Koha-Suomi oy:n ja Kansalliskirjaston yhteistyönä. Esitykset sekä tallenne seminaarista löytyvät ohjelmasivulta.
 • Kansainväliseen Kohacon2020-tapahtuman esityksiä on katsottavissa. Suomesta oli kaksi esitystä.
  • Keskitalo, E-P. & Mäkiranta, Ari (2020): Unique Koha Cooperation. Tallenne Unitubessa.
  • Pilppula, R. (2020): World's Best Libraries. In: Kohacon20 Day Three. Tallenne Youtubessa [00.51:55]
  • Esityksissä keskityttiin "tekemään Suomea tunnetuksi" – sekin on tärkeää, kun toimitaan kansainvälisessä verkostossa.

Ryhmien kokoukset

 • Kohaa käyttävillä korkeakoulu- ja erikoiskirjastoilla on yhteenliittymä, jolla on yleiskokous, ohjausryhmä, asiantuntijaryhmä ja pääkäyttäjäryhmä.
 • Kansalliskirjasto ei ole yhteenliittymän jäsen, mutta osallistuu ryhmien toimintaan palveluntarjoajana ja tietenkin myös Kohan käyttäjänä.
 • Ryhmien esityslistat ja kokousmuistiot.

Lisätietoja

Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Järjestämme 3.12.2020 Melindan syyswebinaarin, jonka teemana on Melindasta on moneksi - Melindan uudet metatiedon lähteet tukevat kuvailun ekosysteemin kehittymistä.
  • Ilmoittautuminen alkaa marraskuussa ja siitä tiedotetaan erikseen. Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu Melinda-kirjastojen kuvailijoille, mutta siihen voivat osallistua myös muut aiheesta kiinnostuneet. Tervetuloa mukaan!
 • Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä jatkaa työskentelyään kuvailuasioihin liittyvien kysymysten parissa. Toimintamallityöryhmän kokousmuistiot ovat Melinda-wikissä
  • Kuvailukäytäntöihin liittyvä webinaari 2. aallon kirjastoille oli 27.10.2020.
  • Lyhyt kysely Melinda-Alma-integraatiosta lähetetään 2. aallon Alma-kirjastoille marraskuussa. Vastaava kysely 1. aallon kirjastoille tehtiin toukokuussa.
 • Korkeakoulukirjastojen Koha-järjestelmien versionpäivitykset ovat alkaneet. Tämä ei tuo muutoksia Melindan tietojen paikalliskantoihin replikoitumiseen. Päivityksen aikana replikointi on kuitenkin pois päältä.

Yleiset kirjastot

 • Lappeenrannan kaupunginkirjaston - Heili-kirjastojen käyttöönoton valmistelut ovat käynnissä.
  • Mukaantulo tapahtuu perinteisellä iso räätäli-mallilla, jossa paikalliskannan aineisto siirretään Melindaan lähikuukausina.
 • Lahden kaupunginkirjaston - Lastu-kirjastojen käyttöönoton valmistelut ovat myös alkamassa.
  • Mukaantulo tapahtuu kevyellä mallilla, jossa ei siirretä paikalliskannan aineistoja Melindaan. Kuvailu aloitetaan aikanaan pelkästään uusilla aineistoilla.
 • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa on wikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Melinda-palvelu pyrkii toimimaan mahdollisimman normaalisti koronan aiheuttamasta tilanteesta huolimatta. Tuotannon turvaamisen ohella myös teknisiä kehitystöitä viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan.
 • Priorisoituja tehtäviä ovat käyttöönottoja tukevat tekniset toiminnot sekä integraatioiden ja Melindan erätuontijärjestelmän jatkokehitys.

Viimeisimmät ohjeet

 • Melindan toimintaohjeesta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje, on julkaistu kevään aikana uusi versio. Löydät ohjeen Melinda-wikistä

Ryhmien kokoukset

Henkilöstöuutisia

 • Kaija Kovanen on aloittanut Melindassa tietoasiantuntijana.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melindan Talonmies-Extra järjestetään 19.11.2020. Aiheena on replikointi Melindasta paikalliskantoihin.
 • Melindan syyswebinaari 3.12.2020: "Melindasta on moneksi - Melindan uudet metatiedon lähteet tukevat kuvailun ekosysteemin kehittymistä."
 • Syksyn viimeinen Talonmiehen tuokio on 17.12.2020.
  • Aiemman Talonmiehen tuokion 7.10.2020 materiaalit löytyvät wikistä.
 • Melinda-Aleph-peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021 (alustava tieto).
  • Itseopiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali, Melinda tutuksi -MOOC, on kaikille avoin, ja sen voi käydä läpi milloin vain. Materiaalia on päivitetty äskettäin.
 • Lisätietoa koulutuksista sekä tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja

Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämät ulkomaalaiset yhteisöt on kuvailtu Asteriin, mutta tarkistuksia ja linkkauksia tehdään vielä. Työ on viittä vaille valmis.
 • Loppusuoralla on myös Asteri-auktoriteettitietokannan avaaminen avoimena datana Fintossa. Lisätietoja tulossa.
 • Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu yhdessä ISNI-projektin kanssa järjestävät ISNI-webinaarin kustantajille ke 11.11.2020. Webinaarin tarkoitus on lisätä tietoa ISNI-tunnuksen käyttömahdollisuuksista kustantajien ja Kansalliskirjaston välisessä yhteistyössä.
 • ISNI-toimintaan liittyvät sivut on päivitetty. Sivuille on lisätty tietopaketti ISNIstä ja tietoa Kansalliskirjaston toiminnasta ISNIn rekisteröintitoimistona.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Työn alla on yhteisötietueiden takautuva vienti (kahdelta vuodelta) ISNI-tietokantaan ja tulevien (säännöllisesti tapahtuvien) vientiprosessien suunnittelu.
  • Pilottiprojekti on käynistynyt: Kansalliskirjaston ylläpitämän Kustantajarekisterin kustantajille haetaan ISNI-tunnukset.

Nimitietopalvelu

 • Nimitetopalvelun tietomallista on laadittu uusi versio, johon on täydennetty RDA-ominaisuuksia.
  • Useista ominaisuuksista löytyy sekä attribuutti että assosiaatio-tyyppi.
  • Mallin tässä versiossa nimiin ja paikkoihin liittyvät ominaisuudet on liitetty luokkiin attribuutteina. Tietomallin entiteetit on viety paikalliseen Wikibase-kantaan.
  • Kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämien auktoriteettitietojen siirtotiedostoissa olevat kentät on mapattu tietomallin kenttiin mikä mahdollistaa aineistojen tuonnin samaan Wikibase-instanssiin.  
 • Wikibase-yhteistyötä edistetään tänä vuonna käynnistyneessa IFLAn Wikidata työryhmässä
  • Saksan kansalliskirjaston (DNB) Wikibase-projektin tuloksia esiteltiin syyskussa IFLAn julkaisemassa videosarjassa.
  • Saksassa tavoitteet KAM-sektorin yhteistyölle ovat hyvin samantapaisia kuin nimitietopalvelussakin. Wikibase-ohjelmistoon halutaan täydentää KAM-sektorin kuvailua ja formaatteja tukevia ominaisuuksia. 

Lisätietoja

 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala ( at ) helsinki.fi
 • Tietoasiantuntija Katerina Sornova, katerina.sornova ( at )  helsinki.fi