Hyppää pääsisältöön

Missä mennään -katsaus 4/2019

Missä mennään Finnan, Finton, Kohan, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluissa
Sisällysluettelo

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat ajankohtaista tietoa Finnan, Finton, Koha-käyttöönottoprojektin, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.

Katsaus julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa Kansalliskirjaston verkkosivuilla. Vieritä sivua alaspäin tai hyppää suoraan haluamasi palvelun kohdalle klikkaamalla alla olevasta sisällysluettelosta palvelun nimeä.

Aiemmin julkaistut katsaukset löytyvät wikisivulta.

Tapahtumat ja koulutukset 4/2019

Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista

 • Uudet näkymät ja aineistot
  • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on avannut uudistuneen Elonet-tietokannan osoitteessa elonet.finna.fi. Palvelussa voi katsella mm. yli 200 kotimaista pitkää elokuvaa.
  • KAVI:n käyttöliittymässä uutena ominaisuutena on otettu käyttöön aineistotiedoista erillään oleva toimijoiden indeksointi. Toimijat eri rooleissa (mm. ohjaajana, näyttelijänä, tai käsikirjoittajana) linkittyvät KAVI:n käyttöliittymässä myös vastaaviin aineistotietoihin.
  • Anders-kirjastot on avannut verkkokirjaston anders.finna.fi
  • Kainet-kirjastot on julkaissut verkkokirjaston kainet.finna.fi
 • Poistuvat näkymät
  • Itä-Suomen yliopiston hakuliittymä poistuu käytöstä 31.12.2019
  • Turun yliopiston hakuliittymä poistuu käytöstä 6.1.2020
  • Tampereen yliopiston yhteinen hakuliittymä poistuu käytöstä 6.1.2020
  • Kaikkien edellä mainittujen korkeakoulukirjastojen aineistot ovat haettavissa edelleen Finna.fi-hakupalvelun kautta. Kyseisten kirjastojen asiakkaat eivät kuitenkaan enää voi kirjautua kirjastokortillaan valtakunnalliseen Finna.fi-palveluun, varata aineistoa tai uusia lainoja.

Kehitystyön kuulumisia

 • Finna tukee nyt paremmin ontologioita sisältävien sanastojen rikastamista kaikessa kuvailussa, jossa niitä hyödynnetään (Finnan tukemat kuvailuformaatit: MARC 21, DC, FORWARD, LIDO, EAD).
  • Tämä mahdollistaa sen, että aineistot löytyvät mm. ontologiatermin ohjaustermeillä ja eri kieliversioilla. Näin esimerkiksi "theatre" hakusanalla löytyy aineistoja, jotka on kuvailtu YSO-termillä "teatteritaide".
 • Myös Europeana.eu tukee rikastamista ja monikielistä hakua YSO-asiasanojen perusteella.
  • Pilottiaineistona tässä toimi Svenska Litteratursällskapet in Finlandin aineisto Europeanassa.
  • Tuki pilotille toteutettiin Europeana Common Culture -hankkeessa, johon Finna-palvelut osallistuu. Asiasta kerrotaan myös Finto-palveluiden kuulumisissa tässä katsauksessa.
 • Syksyn aikana Alma-kirjastojärjestelmän integrointi Finnaan eteni sujuvasti.
  • Vuodenvaihteessa 2019-2020 Almaan ensimmäisessä aallossa siirtyvissä Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastossa, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastossa,Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Åbo Akademin kirjastossa asiakasliittyminä toimivat Finna-verkkokirjastot siirtymän jälkeenkin. Näiden kirjastojen aineistot ja asiakastoiminnallisuudet löytyvät jatkossa myös Finna.fistä.
  • Almaan siirtyvien Itä-Suomen, Turun ja Tampereen yliopistojen kirjastojen aineistot ovat haettavissa Finna.fistä siirtymän jälkeen.

Viimeisimmät ohjeet

 • Olemme julkaisseet Finna.fi-palvelun Youtube-kanavalla uudet videot aineistojen käyttötavoista ja suosikkiaineistojen tallentamisesta.
 • Kirjastojärjestelmien vaihtamiseen ja Finnaan liittyvät ohjesivut löytyvät nyt Finnan asiakaswikistä.
 • Finnan asiakawikistä löytyy nyt Finna Luokkahuoneen ohjeistus. Ohjeessa kerrotaan, kuinka organisaatiosi voi koota aineistopaketin sivustolle.

Ryhmien kokoukset

 • Finnan konsortioryhmä kokoontui 3.12. ja käsitteli mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä Finnan visiota ja strategisia kehityslinjauksia vuosille 2021–2025
  • Syyskaudella 2019 konsortioryhmä kokoontui myös useaan Finnan visiota valmistelevaan työpajaan.
  • Löydät linkit ryhmän kokous- ja työpajasivuihin Finnan asiakaswikistä.

Henkilöstöuutisia

 • Uutena tietojärjestelmäasiantuntijana on aloittanut Antti Nuortimo. Antin tehtävät liittyvät etenkin Finnan testaukseen.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

Finto 4/2019

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Yleinen suomalainen ontologia YSO on jatkossa yksi Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön portaalin Europeanan semanttisen rikastamisen sanastoista.
  • YSOlla kuvailtuja Europeanaan vietäviä aineistoja voidaan jatkossa esimerkiksi monikielistää automaattisesti kuvailukäsitteiden osalta, mikä parantaa suomalaisten aineistojen löydettävyyttä ja näkyvyyttä.
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Kavi) testaa Annifin käyttöä tv-ohjelmien kuvailussa tekstitysten ja kuvaustekstien perusteella.
  • Kavi käyttää ohjelmien kuvailussa YSOa ja hyödyntää Annifin avoimia koulutusaineistoja.
  • Kavilla on oma Annif-asennus, jota he kouluttavat myös omilla ohjelmatiedoilla saadakseen tarkempia, erityisesti tv-ohjelmille sopivia aihe-ehdotuksia.
  • Kavin Annif-testeistä on tekeillä artikkeli.
 • Myös Yle testaa Annifin käyttöä uutisartikkelien kuvailussa.
  • Kavin tavoin myös Ylellä on oma Annif-asennus, mutta Kavista poiketen he käyttävät omaa aihesanastoaan, joka on yhdistelmä mm. KOKO-ontologian, Wikidatan, Leiki-yrityksen sekä Ylen omia aiheita.
  • Yle kouluttaa Annifia vanhoilla uutisartikkeleilla ja tuottaa sen avulla aihe-ehdotuksia uusille artikkeleille.
 • High Performance Digitisation -hankkeeseen kuuluvassa CSC:n ja Kansalliskirjaston välisessä automaattisen kuvailun yhteistyöprojektissa on edistytty hyvin.
  • Projektin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana on tuotettu koulutus- ja arviointiaineistoja, joiden pohjalta CSC:n koneoppimisasiantuntijat ovat testanneet eri algoritmeja sekä etsineet sopivimpia parametreja.
  • Seuraavaksi projektissa keskitytään testien laajentamiseen myös automaattiseen YKL-luokitukseen, kokeillaan neuroverkkopohjaisia algoritmeja, integroidaan hyviksi havaittuja algoritmeja Annifiin sekä perehdytään tarkemmin automaattisen kuvailun palvelun tuotannollistamiseen.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta on julkaistu uusi versio 2.2.
  • Uusi versio tuo mukanaan uusia toiminnallisuuksia, parannuksia ohjelmiston suorituskykyyn, sekä korjauksia aiemmin havaittuihin virheisiin.
  • Uutena toiminnallisuutena esimerkiksi monikielisen sanaston sisällön kielen vaihtaminen erikielistä termiä klikkaamalla. Lisätietoa julkaisu-uutisesta.
 • Annifin uusin versio 0.44 julkaistu: uusimmassa versiossa on mukana mm. Maui Server -integraatio sekä yleisiä parannuksia ja korjauksia.
 • api.annif.org rajapintapalvelu, joka on tarkoitettu Annifin koekäyttöön, on uudistumassa vuodenvaihteessa 2019-2020. Tarkoitus on ottaa käyttöön uusin versio Annifista (Docker-ympäristöä hyödyntäen) ja kouluttaa se käyttäen tuoretta opetusdataa Finnasta ja muista lähteistä.
  • YSO-pohjaisiin projekteihin/malleihin sisältyvät jatkossa myös YSO-paikat.
  • Keväällä 2020 avataan myös tuotantokäyttöön soveltuva Annif-pohjaisen automaattisen kuvailun rajapinta Finton rajapinnan yhteyteen.

Sisältötyön kuulumiset

 • YSOa on rikastettu sulkutarkenteita sisältävien termien osalta.
  • Jokaiselle sulkutarkenteettomalle termille lisättiin piilotermiksi vastine, jossa sulkutermejä ei ole. Esimerkiksi "albumit (äänitteet)"-käsitteelle on lisätty piilotermi "albumit". 
  • Piilotermejä lisättiin suomeksi 848 kpl, ruotsiksi 513 kpl ja englanniksi 2008 kpl. Yhteensä 3369 kpl.
  • Jatkossa tällaiset piilotermimuodot lisätään YSOon uusille sulkutarkenteellisille termeille automaattisesti.
 • KOKOsta julkaistiin marraskuussa ensimmäinen neljännesvuosittain julkaistava versio. Se sisältää päivityksiä MAO/TAOon, JUHOon ja YSOon. Muutoslista löytyy asiasanastojen ja ontologioiden asiakaswikistä.
 • Yleisten kirjastojen kymmenluokitus YKL päivittyi. Päivitys sisältää uusia ja poistettuja hakemistosanoja, sekä muokkauksia ohjaustermien esitystapaan.
 • YSO-paikat-ontologian kehittämislinjauksia tarkennettiin linkitysten ja sulkutarkenteiden osalta.

Ryhmien kokoukset

 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä kokousti 29.10. aiheena YSOn paikka-käsitteen alainen hierarkia sekä KOKOn kokoamisperiaatteet ja virheraportti. KOKOn virheraporttia pidettiin hyvänä. YSOn paikka-käsitteen alaisen hierarkian osalta keskustelu jatkuu seuraavassa Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kokouksessa.
 • Automaattisen kuvailun verkoston seuraava tapaaminen on tarkoitus järjestää alkuvuodesta 2020.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Kirjastoverkkopäivät
 • Kansalliskirjaston asiantuntijat Osma Suominen, Mona Lehtinen ja Juho Inkinen järjestivät SWIB19 -konferenssissa Annifin käyttöä opettaneen tutoriaalin yhteistyössä Saksan taloustieteen kansalliskirjaston ZBW:n Anna Kasprzikin ja Moritz Fürneisenin kanssa.
  • Tutorialin materiaalit ovat myös saatavilla omatoimista Annifin käytön opiskelua varten.
 • Wikimedia Suomen Susanna Ånäs ja Finton Mikko Lappalainen valmistivat lokakuun Wikidata-konferenssiin esityksen suomalaisten muistiorganisaatioiden paikkakäsitteiden tallentamisesta ja mallintamisesta.
  • Wikidata tarjoaa kiinnostavan tavan mallintaa paikkojen historiallista muutosta, ja sen tarjoamia ratkaisuja tullaan arvioimaan ja hyödyntämään muistiorganisaatioissa jatkossa.
  • Esitys konferessin sivuilla.
 • Kansalliskirjasto järjesti Wikimedia Suomen kanssa Wikibase-työpajan, jossa tämän avoimen strukturoidun datan tuottamisen työkalun mahdollisuuksia tutkittiin erityisesti kirjaston auktoriteettituotannon näkökulmasta.
  • Työpajassa testattiin Wikibasen kanssa työskentelyä käytännön tasolla, sekä jaettiin kokemuksia Saksan kansalliskirjaston, sekä Wikimedia Saksan asiantuntijoiden kanssa. 

Lisätietoja

 • Voit lähettää Fintoa koskevat kysymykset, kommentit ja palautteen osoitteeseen finto-posti [AT] helsinki.fi.
 • Palvelun asiakaswiki
 • Finto Twitterissä

Koha 4/2019

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Koha-käyttöönottoprojekti

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Kuten jo edellisessä katsauksessa voitiin todeta, käyttöönotot saatin päätökseen 1.10.2019.
 • Teknisessä kehitystyössä on mm. tutkittu eräiden toimintojen hitautta, kun samasta nimekkeestä on runsaasti niteitä. Vastikään on löydettykin niiden syitä koodista, ja korjauksia valmistellaan.
 • Ennen vuodenvaihdetta on tehtävänä vielä
  • YSO-konversioita
  • Yhteen niteeseen sidottujen teosten esittämisen korjaaminen
  • Tilastointiin liittyvää selvittelyä
  • Konversioiden jälkisiivouksia
 • Kehittämisen ja bugikorjauksen jonoja voi tarkastella täällä: https://tiketti.koha-suomi.fi/.
 • Vuoden 2020 kansainvälinen Koha-konferenssi eli KohaCon järjestetään lokakuussa toisella puolella maailmaa: Wellingtonissa, Uudessa-Seelannissa. Pitkästä matkasta huolimatta tulemme tarjoamaan ohjelmaan monipuolisesti esityksiä Suomesta. https://2020.kohacon.org/

Ryhmien kokoukset

 • Kohan käyttöönottoprojekti todettiin päättyneeksi 18.11.2019 projektin yleiskokouksessa Laurea-ammattikorkeakoulussa. Samalla sovittiin, että yhteistyö jatkuu samantapaisen organisaation puitteissa.
  • Yhteenliittymän ohjausryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen johtaja Ari Muhonen. Muut ohjausryhmän jäsenet ovat Tua Hindersson-Söderholm (Hanken), Eva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia/3AMK), Sinikka Luokkanen (HAMK) sekä Johanna Vesterinen (Varastokirjasto).
  • Perustettiin myös asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohataja on Minna Kivinen (HAMK) ja jäsenet Sirpa Janhonen (Varastokirjasto), Mia Kujala (XAMK), Christian Nelson (Tritonia), Veli-Matti Häkkinen (JYU), Johanna Miettunen (Haaga-Helia/3AMK) sekä Kansalliskirjastosta Esa-Pekka Keskitalo ja Joonas Kylmälä.
  • Asiantuntijaryhmä toimii yhteistyössä yleisten kirjastojen vastaavan ryhmän kanssa.
  • Tämän lisäksi pääkäyttäjät jatkavat kokoontumisia.
 • Kansalliskirjasto toimii palveluntarjoajan roolissa eikä siis ole yhteenliittymän jäsen, mutta yhteistyö kaikilla tasoilla tietenkin jatkuu tiiviinä.
 • Muistiot: https://www.kiwi.fi/display/KK/Kokoukset

Lisätietoja

 • Palveluposti: koha-posti (at) helsinki.fi
 • Projektin kiwi-sivut
 • Kohan keskustelufoorumi
 • Koha-asioissa Kansalliskirjastossa työskentelevät:
  • Kirjastojen Koha-palveluiden vetäjä: tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo ( at ) helsinki.fi, puh. 02941 44487
  • Kansalliskirjaston Koha-käyttöönoton projektipäällikkö: tietojärjestelmäasiantuntija Ari Ahlqvist, ari.ahlqvist ( at) helsinki.fi, puh. 02941 44620
  • Kohan käyttöönottojen tuki ja kehittäminen sekä systeeminhoitopalvelut: tietojärjestelmäasiantuntijat Jussi Brunberg, Joonas Kylmälä, Toni Sundahl ja Andrii Vaschuk
  • Kansalliskirjaston Kohan pääkäyttäjä: tietoasiantuntija Inkeri Hakulinen

Melinda 4/2019

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Melindan taustajärjestelmä Aleph siirtyy palvelimelta toiselle joulukuussa 2019 korkeakoulukirjastojen järjestelmäuudistuksesta johtuen. Siirrosta aiheutuu itsenäisyyspäivän viikonlopulle käyttökatko Melindassa, jonka jälkeen palvelut toimivat kuten ennenkin. Tarkemmat tiedot löytyvät Melinda-wikin sivulta Alephin palvelinvaihto 2019/12.
 • Yleiset kirjastot:
  • Porin kaupunginkirjaston - Satakirjastojen  Melindaan mukaantulon valmistelut perinteisellä iso räätäli -mallilla ovat käynnissä. Aineistojen tuotantoonsiirto tehdään ensi vuoden puolella.
  • Koha/Täti-Melinda tekninen integraatio alkaa olla valmis. Koha-Suomeen kuuluvat kirjastot liittyvät Melindaan kevyellä mallilla yhdessä käyttöönotossa alkuvuodesta 2020.
  • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa on wikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Melindan ja Alma-järjestelmän välisen integraation työstö etenee. Testaus käynnistymässä. Ratkaisun pohjana on Ex Libriksen tarjoama integraatiomalli, joka hyödyntää Aleph-järjestelmän omia rajapintoja. Tavoitteena on saada integraatio tuotantoon ennen joulua, jolloin 1. aallon korkeakoulukirjastot siirtyvät Almaan.
 • Melinda-Alma-integraatiota varten on ajettu puuttuvat Melinda Id:t 1. aallon kirjastojen Voyager-paikalliskantojen tietueille.
 • Melinda-Alma teknisen työryhmän lisäksi on perustettu Melinda-Alma toimintamallityöryhmä, joka työstää Alma-kirjastojen ja Melindan välisiä ei-teknisiä kysymyksiä kuvailuun ja Melinda-yhteistyöhön liittyen.

Viimeisimmät ohjeet

 • Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen Melinda-wikistä.

Ryhmien kokoukset

Henkilöstöuutisia

 • Sarianna Silvonen on aloittanut Melindassa tietojärjestelmäasiantuntijana.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Järjestimme Melindan talonmiehen ajankohtaistuokiot 19.9.2019 ja 14.11.2019. Talonmies-extrat 3.10.2019 ja 28.11.2019. Jälkimmäiset toimivat erityisesti tiettyihin aihepiireihin keskittyvinä täydennyskoulutuksina. Vastaavia ajankohtaistuokioita ja extra-tuokioita tullaan järjestämään myös vuoden 2020 aikana.
 • Melinda-Aleph-peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville järjestetään seuraavan kerran alkuvuonna 2020. Koulutus käsittää kaksi osaa: teorian itseopiskelun verkossa ja lähipäivän. Verkkomateriaali on kaikille avoin, ja sen voi käydä läpi milloin vain.
 • Lisätietoa koulutuksista sekä tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti [AT] helsinki.fi
 • Melinda-wiki

Yhteentoimivuuden palvelut 4/2019

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Kuvailusääntöpalvelu

Ajankohtaista

 • Uuden RDA:n englanninkielinen versio julkaistaan virallisesti valmiina 15.12.2020. Katso tiedote RDA Toolkitin sivulla.
 • Kansalliskirjasto on uusinut keskitetysti rahoitettavan RDA Toolkitin kansallisen lisenssin vuodelle 2020. Nykyinen ja uusi RDA Toolkit ovat siis käytettävissä ilmaiseksi suomalaisissa kirjastoissa.
  • Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa pyytämällä Kuvailusääntöpalvelusta. Ensi vuoden tunnus ja salasana ovat samat kuin tänä vuonna.

Eteneminen uuden RDA-kuvailustandardin kanssa

 • Uuden RDA:n kääntäminen on edennyt RDA-rekisterissä julkaistavista elementtien termeistä tekstien kääntämiseen. Ensimmäinen suomenkielisen tekstin versio pyritään julkaisemaan huhtikuussa 2020. Lisätietoa uuden RDA:n 3R-projektista Kuvailusääntöpalvelun asiakaswikissä.
 • Kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien yhteiskokouksessa 19.11.2019 sovittiin etenemisestä ja työnjaosta uuden RDA:n linjausten ja soveltamisprofiilien laadinnassa.
  • Linjaukset ja soveltamisprofiilit määrittelevät, miten ja missä laajuudessa uutta RDA:ta sovelletaan suomalaisissa kirjastoissa.
  • Ryhmien työskentely ajoittuu pääasiassa vuoden 2020 kevääseen ja syksyyn.
  • Linjausten ja soveltamisprofiilien tekoon osallistuu myös arkistot ja museot yhteisten kuvailualueiden, kuten toimijoiden ja paikan, osalta.
  • Uuden RDA:n jalkauttaminen testaa yli sektorirajojen menevää yhteistyö- ja päätöksentekoprosessia kuvailussa.
  • Lisätietoa prosessista ja aikataulusta Kuvailuyhteistyö-sivulla.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Uudistuvan RDA:n koulutukset järjestetään syksyllä 2020.

Lisätietoja

 • RDA-tiedotussivut
 • Kuvailusääntöjen palveluosoite: kuvailusaannot-posti [AT] helsinki

Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu

Toimijakuvailupalvelu

 • Asterin tietueisiin on tehty massakorjauksia, joiden tavoitteena oli rikastaa ja yhtenäistää toimijoihin liittyviä kuvailutietoja. Esimerkiksi 046-kentässä olevat ajankohdat on muutettu edtf-formaatin mukaiseksi, 372-kentässä olevat YSA- ja musa-termit on konvertoitu YSO-termeiksi ja 374-kentässä olevat ammattinimet on linkitetty metatietosanastoon.
  • Työn alla on vielä tekijän nimenmuotoihin liittyvien suhdemääritteiden rikastaminen huomautuskentissä olevan tiedon perusteella.
 • Valmistelu Asterin henkilöihin liittyvän kuvailutietojen avaamista avoimena datana Fintossa on alkanut auktoriteettitietueessa olevien elementtien mäppäyksestä.
  • Tiedottamme suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta tarkemmin keväämmällä 2020.
 • Toimijakuvailupalvelu neuvottelee Muusa-kuvailuryhmän kanssa Hankalien musiikkinimien luettelon sisältämien ulkomaalaisten toimijoiden kuvailusta Asteriin.
  • Hankalat musiikkinimet -luettelon sisältämät suomalaiset toimijat ovat kuvailtu Asteriin Violan auktoriteettiprojektin yhteydessä tänä vuonna.
 • Perusteella olevan Toimijakuvailuverkoston ensimmäinen kokous järjestetään näillä näkymin joulukuun puolessa välissä.
  • Kysy tarvittaessa lisää toimijakuvailupalvelusta (toimijakuvailu-posti ( at ) helsinki.fi).
 • ISNI-projektin kuulumisia: Kansalliskirjasto on osallistumassa Consultation group for libraries -nimiseen kansainväliseen työryhmään, joka on tarkoitettu kirjastoille ja kirjastoverkoille, jotka käyttävät ISNI tunnusta tietokannoissaan.
  • Ryhmän tarkoitus on viestittää kirjastojen tarpeita ISNIn ylläpitäjien suuntaan ja edistää kirjastojen välistä yhteistyötä ISNI tunnukseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Noin puolet ISNIn tiedontuottajista on kirjastoja, joten kirjastoilla on tarve luoda yhteisiä käytänteitä ISNIn suhteen, koska muiden tiedontuottajien metadata saattaa poiketa kirjastojen toimittamista tiedoista.

Formaattipalvelu

 • Dublin Core -metatietoformaatin toinen osa, ISO 15836-2 -standardi, julkaistaan 6.12.2019. Toinen osa kattaa DCMI Metadata Terms -nimiavaruuden 60 metatietoelementtiä (40 ominaisuutta ja 20 luokkaa). Samalla julkistetaan uudistettu versio DCMI:n ylläpitämästä Dublin Core -formaatin verkkoversiosta.
  • Aiemmin julkaistussa ISO 15836-1 -standardissa on DCMI Metadata Element Set -nimiavaruuden 15 ydinkenttää DCMI Metadata Elements 1.1 -nimiavaruudesta.
  • Standardin molemmat osat käännetään suomalaisiksi SFS-standardeiksi ensi vuoden aikana.
  • Työryhmä selvittää mahdollisuudet lisätä Terms-nimialueeseen opinnäytteiden kuvailussa tarvittavia ominaisuuksia.
 • Formaattipalveluissa on tapahtunut jonkin verran henkilövaihdoksia Kansalliskirjastossa: Ulla Ikäheimon eläköitymisen myötä Tanja Vienonen jatkaa työtä palvelun toisena vetäjänä Jukka Kervisen kanssa. Lisäksi ONIX-vastaavana toimineen Sinikka Luukkasen työtä jatkaa Satu Niininen.

Lisätietoja yhteentoimivuuden palveluista

 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus,  matias.frosterus [AT] helsinki.fi
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä,  marja-liisa.seppala [AT] helsinki.fi