Missä mennään Finnan, Finton, Kohan, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluissa

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat ajankohtaista tietoa Finnan, Finton, Koha-käyttöönottoprojektin, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.