Hyppää pääsisältöön

Missä mennään -katsaus 1/2021

Sisällysluettelo

10.2.2021

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot Finnan, Finton, Kohan ja Melindan kuulumisista.

Alla olevan sisällysluettelon linkeistä klikkaamalla voit hypätä suoraan haluamasi palvelun tietojen kohdalle.

Huom! Toivoisimme palautetta Missä mennään -katsauksesta. Voit kertoa mielipiteesi tällä lomakkeella. Kaikki kommentit ovat tervetulleita!

Ajankohtaista

 • Ilmoittaudu Missä mennään -webinaariin, ti 16.2. klo 9.00-10.15.
 • Kansalliskirjasto järjestää Kirjastoverkkopäivät 26.–28.10.2021.
  • Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Finna

Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille.

Ajankohtaista

 • Koronavuosi kasvatti kulttuurin ja tieteen kulutusta verkossa. Finna.fi:ssä vierailtiin viime vuonna ennätykselliset 2,9 miljoonaa kertaa. Käyntimäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 16 prosenttia. Lue uutinen Finna.fi:ssä.
 • Finna Luokkahuoneessa on julkaistu ennätysmäärä valmiita aineistopaketteja, jotka tarjoavat helpon tavan elävöittää oppimista peruskoulussa ja lukiossa. Museoiden, arkistojen ja opettajien koostamien aineistopakettien äärellä oppilaat pääsevät kokemaan historiaa ja kulttuuriperintöä omakohtaisesti. Lisätietoja Finna.fi:n uutisessa.
  • Haluaisitko kertoa Finnan oppimisen palveluista asiakkaillesi? Katso markkinointimateriaalit asiakaswikistä ja tilaa mm. maksuton esite.
 • Ministeriöiden julkaisut löytyvät jatkossa Finnasta.
 • Suomalaisen autoilun ja tieliikenteen historiaan voi tutustua nyt Finnassa.
 • Postin pitkä historia on auennut Finnaan.
 • Vuosittainen käyttäjäkysely on auki kaikissa Finnan näkymissä 26.1.–23.2.2021. Kysely selvittää Finnan käyttöä ja käyttäjien tyytyväisyyttä, ja tuloksia hyödynnetään laajasti Finnan kehitystyössä. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvomme 10 museokorttia. Lisätietoja kyselystä Finnan asiakaswikissä.

 Kehitystyön kuulumisia

 • Finnan rajapinnan käyttö helpottui. Uuden toiminnallisuuden myötä Finna.fi käyttöliittymässä tehdyn hakukyselyn ja hakutulokset saa valmiin linkin kautta rajapintakäyttöön sopivassa muodossa.
 • Kansalliskirjaston Finna-hakupalvelussa testataan Finton ontologioiden hyödyntämistä hakuehdotuksissa. Lisätietoja Kansalliskirjaston Finnan uutisessa.

Ryhmien kokoukset

 • Finna-konsortioryhmä kokoontuu 12.2. Ryhmä päättää kokouksessaan mm. vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Tutustu kokouksen asialistaan.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Finton palveluiden käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2020.
  • Ontologioiden julkaisu ja käyttöalusta Finto.fi:n käyttö kasvoi noin 12% edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Käyntejä oli vuoden aikana kokonaisuudessaan noin 2,2 miljoonaa, joista palaavia käyntejä oli noin 315 000.
  • Rajapintakyselyitä oli yli 30 miljoonaa.
 • Finto-palvelun vuoden 2021 kokouskalenteri on valmistunut. Kalenterista löytyy alustavat ajankohdat Finto-palvelun keskeisimpien ryhmien kokouksille.
 • Automaattisen kuvailun projektisuunnitelma on julkaistu.
  • Projektisuunnitelmassa esitellään keskeiset tavoitteet vuodelle 2021, esim. Annif-työkalun jatkokehitys sekä Finto AI -palvelun parantaminen mm. laajentamalla tarjolla olevien sanastojen valikoimaa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksen vuoden 2021 kehityksen tiekartta on valmistunut. Se on luettavissa ohjelmiston GitHub-sivulta.
  • Tiekartassa kuvataan kehityksen suunnitellut päälinjat yleisellä tasolla. Tarkemmat työkohteet täsmentyvät kehityssprinttien lähestyessä.
  • Skosmos-ohjelmiston koko kehitysjono löytyy myös GitHubista.
 • Annifin versio 0.51 julkaistaan lähiviikkoina. Uudessa versiossa Annifiin lisätään mm. uusi, Saksan taloustieteen kirjasto ZBW:n toteuttama leksikaalinen algoritmi (STWFSA), parannetaan neuroverkkoalgoritmin toimintaa ja korjataan ohjelmistovirheitä.
 • Alankomaiden kansalliskirjasto on julkaissut Annif-asennuksen, joka mahdollistaa hollanninkielisen tekstin automaattisen asiasanoituksen ja genreluokituksen Brinkman-tesauruksella.
  • Annifin käyttö on osa laajempaa työkalua, joka on rakenteilla automaattisen sisällönkuvailun edistämiseksi.
 • KOKO-ontologian rakentamisessa hyödynnettävästä Kokoaja-työkalusta on kehitetty uusi versio.
  • Uuteen versioon on paranneltu KOKOn käsitteiden sulkutarkenteiden muodostamista, lisätty tuki aikaleimoille, korjailtu käsitteiden ryhmittelyä ja päivitetty taustalla käytettyä teknologiaa.

Sanastotyön kuulumiset

 • Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO on päivitetty. Muutoksissa on keskitytty erityisesti terveydenhuollon peruskäsitteistöön ja harvinaissairauksien aihealueisiin.
 • Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL on päivitetty. Päivityksessä on muun muassa tarkennettu aiemmin pelkän maantieteellisen nimen sisältäneitä luokkaotsikoita ja poistettu ylimääräisiä assosiatiivisia käsitteitä.
 • KOKO-ontologiasta sta on julkaistu uusi versio. Mukana on päivitetty YSO, JUHO, KAUNO ja TERO.
 • Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) uusi jäädytetty versio julkaistaan helmikuun aikana. Tätä kerran vuodessa laadittua YSOa käytetään sanastokehityksen tukena MUTU-työkalussa sekä Annifin opetusdatana.
 • Julkisten palvelujen luokituksen (PTVL) ensisijainen julkaisualusta on jatkossa Koodistot-työkalu.

Ryhmien kokoukset

 • Vuoden 2020 viimeisessä YSO-kokouksessä käsiteltiin 183 ehdotusta. Ehdotuksista 96 oli uusia käsite-ehdotuksia, joista 86 hyväksyttiin. Lisäksi käsiteltiin muutosehdotuksia ja ehdotettuja uusia ohjaustermejä. Hyväksytyt uudet käsitteet ovat nähtävissä YSO:n Finto-näkymässä omalla lehdellään.
 • Vuoden 2021 ensimmäinen YSO-kokous järjestettiin 3.2. Aiheena oli jälleen ongelmakokous, jossa haettin ratkaisuja visaisiin käsitekysymyksiin. Asialista ja päätökset löytyvät GitHubista.
  • Seuraava YSO-kokous on 16.3.
 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän (OY) kokous ja uuden Finto-ohjausryhmän ensimmäinen kokous ovat huhtikuussa.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

 • Voit lähettää Fintoa koskevat kysymykset, kommentit ja palautteen osoitteeseen finto-posti ( at ) helsinki.fi.
 • Finton asiakaswiki
 • Finto Twitterissä

Koha

Koha on vapaan ja avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka on käytössä Kansalliskirjastossa ja 15 muussa korkeakoulu- ja erikoiskirjastossa. Se on laajasti käytössä myös Suomen yleisissä kirjastoissa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Kaikki Koha-yhteenliittymän kirjastot sekä Kansalliskirjasto on päivitetty Kohan kansainväliseen eli yhteisöversioon 20.11.
  • Vuonna 2021 päivitettiin Hanken ja Kansalliskirjasto, muut päivitettiin viime vuoden aikana.
 • Nyt kun olemme mukana yhteisöversiossa, tulevat päivitykset jatkossa useammin ja keveämpinä.
 • Muutamat kansalliset piirteet täytyy vielä erikseen pitää yllä, mutta nekin ovat yhteisöversion hyväksymisjonossa.
 • Vuoden 2021 työsuunnitelmassa jatketaan ohjelmiston kehittämistäkin, mutta tärkeää on myös prosessien hiominen ja automatisointi.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Koha ja tiedolla johtaminen on aiheena Koha-yhteenliittymän järjestämässä webinaarissa perjantaina 25.3.2021 klo 10—12.

Ryhmien kokoukset

 • Kohaa käyttävillä korkeakoulu- ja erikoiskirjastoilla on yhteenliittymä, jolla on yleiskokous, ohjausryhmä, asiantuntijaryhmä ja pääkäyttäjäryhmä.
 • Kansalliskirjasto ei ole yhteenliittymän jäsen, mutta osallistuu ryhmien toimintaan palveluntarjoajana ja tietenkin myös Kohan käyttäjänä.
 • Ryhmien esityslistat ja kokousmuistiot

Yhteydenottokanavat, henkilöstö

Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Kaikki korkeakoulukirjastot ovat mukana Melindassa. 
  • Alma-kirjastojen ja Melindan väliset integraatiot valmistuivat vuoden 2020 aikana, viimeisenä Aalto-yliopiston integraatio joulukuussa.
  • Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä jatkaa työskentelyään kuvailuasioihin liittyvien kysymysten parissa. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.
  • Integraatioiden onnistumista on arvioitu kirjastoille tehdyllä palautekyselyllä. Kiitos kaikille vastanneille! Tulosten yhteenveto ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ovat työn alla, ja niistä tiedotaan erikseen.
 • Lähetimme helmikuun alussa erikoiskirjastoille ja tietopalveluille kyselyn edellytyksistä ja kiinnostuksesta tulla mukaan Melindaan. Vastausaikaa on 28.2.2021 asti.
  • Tuloksien pohjalta arvioidaan missä määrin Melindan laajeneminen kyseisen sektorin puitteissa on mahdollista.
 • Teemme kevään aikana myös kyselyn Koha-kirjastojärjestelmää käyttäville korkeakoulukirjastoille Melinda/Aleph-Koha-kuvailutyöstä. Tiedotamme lisää lähempänä ajankohtaa.

Yleiset kirjastot:

 • Lappeenrannan kaupunginkirjaston - Heili-kirjastojen käyttöönoton valmistelut ovat edenneet koeajojen vaiheeseen. Mukaantulo tapahtuu perinteisellä iso räätäli -mallilla, jossa paikalliskannan aineisto siirretään Melindaan lähikuukausina.
 • Lahden kaupunginkirjaston - Lastu-kirjastojen käyttöönottoprojekti etenee. Mukaantulo tapahtuu kevyellä mallilla, jossa ei siirretä paikalliskannan aineistoja Melindaan. Kuvailu aloitetaan kevään aikana uusilla aineistoilla Melindaan.
 • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa Melindan asiakaswikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Melinda-palvelu pyrkii toimimaan mahdollisimman normaalisti koronan aiheuttamasta tilanteesta huolimatta. Tuotannon turvaamisen ohella myös teknisiä kehitystöitä viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan.
  • Melindan uusi REST-integraatiorajapinta otetaan käyttöön kevään aikana, mikä voi aiheuttaa lyhyen käyttökatkon Melindassa tuotantoonsiirron ajankohtana. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Pidämme kolme Melindan talonmiehen ajankohtaistuokiota etäyhteydellä kevään aikana. Ensimmäinen järjestetään to 18.2.2021
  • Seuraavat ke 22.4.2021 sekä to 20.5.2021.
  • Lisäksi järjestetään yksi Extra-tuokio to 25.3.2021. Extra-tuokiota toimivat erityisesti tiettyihin aihepiireihin keskittyvinä täydennyskoulutuksina. 
 • Melinda-Aleph-peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville järjestetään keväällä kaksiosaisena etäkoulutuksena. 
  • Ensimmäinen osa on 15.4.2021 ja toinen osa 12.5.2021.
  • Saatavilla on myös  kaikille avoin itseopiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali (Melinda tutuksi -MOOC), jonka voi käydä läpi milloin vain.
 • Merkitse muistiin myös Melindan kevätwebinaarin päivämäärä 5.5.2021!
  • Jatkamme silloin Melindan syyswebinaarin teemaa  ”Melindasta on moneksi”. Tilaisuus korvaa perinteisen keväisen  Melinda-päivän. 
 • Lisätietoa koulutuksista sekä tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät Melindan asiakaswikistä.

Lisätietoja

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti (at) helsinki.fi
 • Melindan asiakaswiki sisältää uuden osion Melindan tekijät, jossa yhteistyökumppanimme esittäytyvät
 • Melinda Twitterissä