Liisa Santalan rahasto

Kansalliskirjaston kultturiperintörahasto sai vuonna 2011 toistaiseksi suurimman yksittäisen lahjoituksensa, FM Liisa Santalan testamenttilahjoituksen, jonka suuruus oli 297.400 euroa. Kulttuuriperintörahaston yhteyteen on rehtorin päätöksellä 6.3.2012 perustettu Liisa Santalan nimikkorahasto.

Rahaston varojen käytöstä päättää kulttuuriperintörahaston hoitokunta, ja varojen käyttötarkoitus on sama kuin päärahastonkin – "Rahaston tarkoituksena on tukea ... Kansalliskirjastoa kirjaston toimialaan kuuluvan kulttuuriperinnön säilyttämisessä rahoittamalla kulttuuriperinnön digitointia, konservointia, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä tunnetuksi tekemistä". Liisa Santala oli aktiivinen Kansalliskirjaston ystävä ja yliopiston alumni.

Hoitokunta päätti, että rahaston varojen käytöstä laaditaan erillinen suunnitelma, ja hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 19.9.2012. Rahasto tukee kahta Helsingin yliopistossa käynnistynyttä tutkimus- ja digitointihanketta, joiden kanssa Kansalliskirjasto on yhteistyössä. Teemana on "Kirja ja lukeminen", ja hankkeet toteutetaan prof. Tuija Laineen (kirjahistoria) ja prof. Jyrki Nummen (Kirjallisuuspankki) johdolla. Kummallekin hankkeelle on myönnetty rahastosta 130.00 € vuosille 2013–2015. Suunnitelmien etenemisestä ja varojen käytöstä raportoidaan vuosittain hoitokunnalle. Vähintään 50.000 € säilytetään rahaston pääomana, jota ei käytetä.

Haluatko lahjoittaa Liisa Santalan rahastoon? Tee Helsingin yliopiston lahjoitussivulla lahjoitus Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastolle ja kirjoita lisätieto-kenttään rahaston nimi.