Kokoelmia ja sisältöjä verkossa

Sisällysluettelo

Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu tarjoaa käyttöön kotimaiset digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjoja, kortistoja, pienpainatteita, nuotteja, karttoja ja käsikirjoituksia.

Kaikki ennen vuotta 1929 ilmestyneet ovat avoimessa käytössä. Yksittäisiin uudempiin aineistoihin voi olla myös pääsy.

Digitoimme nyt - mitä Kansalliskirjastossa digitoidaan vuonna 2020?


Doria - www.doria.fi - on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä.

 


 

 

Aarteet-kokoelma

Aarteet-kokoelma sisältää digitoituja kirjoja, karttoja ja käsikirjoituksia.

Aikakauslehdet

Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelusta löytyy digitoituna Suomessa vuosina 1771-1929 ilmestyneitä aikakausilehtiä. Tätä uudemmat aikakauslehdet ovat käytettävissä kaikissa Suomen vapaakappalekirjastoissa.

Peri+ palvelun kautta seuraavat lehdet ovat käytössä sopimuksen tehneissä kirjastoissa:

  • Lakimies 1903 - 1999
  • Suomi 1841 - 1938
  • Historiallinen aikakauskirja 1903 – 1999
  • Kirjallisuuslehti 1932-1938 
  • Aika 1906-1922
  • Valvoja-Aika 1923-1943

Datakatalogi

Kansalliskirjaston itse tuottamaa dataa ja metadataa voivat kaikki hyödyntää vapaasti. Kansalliskirjasto tarjoaa lukuisia tietovarantoja ja rajapintoja, jotka on julkaistu avoimena datana CCO-lisenssillä. Lisätiedot aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista on koottuna Datakatalogiin.

Fenno-Ugrica -kokoelma

Fenno-Ugrica -kokoelma on digitaalinen suomalais-ugrilaisten julkaisujen kokoelma. Kokoelma koostuu 20 eri kielellä julkaistuista monografioista ja sanomalehdistä. Digitoituja monografianimekkeitä on kokoelmassa noin 1500 ja kausijulkaisuja yli 110 nimekettä.

Fragmenta Membranea -kokoelma

Fragmenta membranea -kokoelma sisältää leijonanosan keskiaikaisen Ruotsin valtakunnan itäosissa, Turun hiippakunnassa, laadittujen ja käytettyjen kirjojen jäänteistä. Fragmenta membranea -tietokanta sisältää 9319 digitoitua pergamenttilehteä, 900- ja 1000-lukujen taitteesta aina 1500-luvun puoliväliin.

Kansalaissota ja itsenäistyminen

Kansalliskirjasto on digitoinut Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoteen liittyen kokoelmistaan valikoiman vuosien 1917 ja 1918 tapahtumiin liittyvää alkuperäisaineistoa.

Kirjahistoria

Kaunokirjallisuus ja lastenkirjat -kokoelma sisältää kaunokirjallisuutta sekä lastenkirjallisuutta 1800-luvulta alkaen. Mukana on myös paljon pikkukirjasia (traktaatteja) ja lapsille julkaistujen kirjasarjojen kirjoja.

Arkkiveisu-kokoelma sisältää lauluja, jotka kertovat merkittävistä tai oudoista tapahtumista (kuten Titanicin tuho, luonnonmullistukset, rikokset) tai henkilökohtaisista kokemuksista. Arkkiveisut toimivat tiedonvälittäjinä ja maailmankuvan muokkaajina ja niitä levitettiin irtonaisille arkeille painettuina.

Kielioppi-kokoelma löytyy Doriasta.

Klassikkokirjasto

Klassikkokirjasto sisältää 1800-luvun sekä 1900-luvun alun klassisen suomalaisen kaunokirjallisuuden teosten digitaalisen kokoelman. 

Maantiede ja matkailu

Valikoima Suomea koskevaa tai suomalaisten kirjoittamaa maantiedettä ja matkailua käsittelevää kirjallisuutta 1600-luvulta 1900-luvun alkuun. Digitaalinen aineisto sisältää mm. maantieteen oppikirjoja, matkaoppaita ja matkakirjoja.

Nordenskiöldin karttakokoelma

Tutkija ja löytöretkeilijä Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) kokosi 1800-luvun lopulla historiallisten karttojen, maantieteellisen kirjallisuuden ja matkakertomusten harvinaiskirjakokoelman. Doriassa on edustava otos Kansalliskirjaston Nordenskiöldin karttakokoelmasta

 

Pienpainatteet

Pienpainate-kokoelmassa on valikoima digitoituja esitteitä, mainoksia, kuvastoja ja hinnastoja, opas- ja ohjekirjasia, tiedotteita ja muita pienimuotoisia painotuotteita. Painotuotteiden aihealueita ovat mm. matkailu, eläinsuojelu, naisasia, kansanhuolto, seuratavat ja ajoneuvot. Julkaisuja on yli sadan vuoden ajalta, 1800-luvun alkupuoliskolta vuoteen 1944.

Raita - musiikkia vanhoilta äänilevyiltä

Raita-kokoelma sisältää tekijänoikeusvapaita kotimaisia äänitteitä, joita pääset kuuntelemaan sivujen kautta kirjaston tiloissa.

Sanomalehdet

Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina 1771-1929 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat vapaasti käytössä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta. Uudemmat sanomalehdet ovat käytettävissä digitoituina kaikissa vapaakappalekirjastoissa.

Eurooppalaisia digitoituja sanomalehtiä löydät Europeana-palvelusta.

Suomen karttoja ja kartastoja

Kattava valikoima Suomea koskevia historiallisia karttoja ja kartastoja 1500-luvulta 1900-luvun puoliväliin.

Kartat kuvaavat kotimaisen karttakuvan muutoksia sekä havainnollistavat Suomen valtiollisen aseman ja sisäisen hallinnon historiaa, liikenneyhteyksien kehitystä ja asutuskeskuksien kasvua.

Turun akatemian väitöskirjat

Kansalliskirjasto on digitoinut laajan kokoelman Kuninkaalisessa Turun Akatemiassa (sv. Kongliga akademien i Åbo, lat. Regia academia aboensis) vuosina 1642-1828 ilmestyneitä väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä: Turun Akatemian väitöskirja -kokoelma.

Urho Kekkosen julkaistu tuotanto

Urho Kekkosen eläessään julkaisema kirjallinen tuotanto sekä Ari Uinon vuosina 1997-2000 toimittamiin julkaisuihin sisältyneet kirjoitukset. Aineisto ei sisällä presidentin kuoleman jälkeen painettuja tekstejä eikä myöskään alkuperäisiä käsikirjoituksia, jotka on talletettu Urho Kekkosen arkistoon Orimattilaan.

Verkkoarkisto

Kuvituskuva

Verkkoarkistoon on tallennettu edustavasti ja monipuolisesti verkon sisältöä vuodesta 2006. Se täydentyy joka vuosi automaattikeräyksin, Suomi-keräyksin, teema- ja uutiskeräyksin. Verkkoarkiston sisällöt ovat käytettävissä vapaakappalekirjastoissa. Mistä tahansa voi tarkistaa onko sivusto tallentunut verkkoarkistoon verkkoarkiston hakemistosta ja vapaakappalekirjastojen koneilta voi sisältöihin tehdä sanahakuja.