Aineistot ja kokoelmat

Kansalliskirjasto on Suomen vanhin ja suurin tieteellinen kirjasto, jonka juuret ovat vuonna 1640 perustetussa Turun akatemian kirjastossa. Sen kokoelmat ovat keskeinen osa kulttuuriperintöämme ja ne karttuvat lakisääteisinä vapaakappaleina sekä ostoina, vaihtoina ja lahjoituksina. Kokoelmat sisältävät korvaamatonta koti- ja ulkomaista aineistoa painettuna ja sähköisenä mukaan lukien kirjoja, lehtiä, pienpainatteita, äänitteitä, karttoja, kuvia ja käsikirjoituksia sekä arkistoaineistoja.

Miten aineistot ovat käytettävissä?

Annamme aineistojamme sekä kotilainoiksi että lukusalikäyttöön. Osa digitaalisista aineistoista on käytössäsi omalla kotikoneella, osan käyttö on mahdollista ainoastaan vapaakappalekirjastoissa.

Aineistohankinnan periaatteet

Hankinnan painopisteet ovat historiatieteissä, filosofiassa, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksessa, kirjallisuudentutkimuksessa sekä musiikin tutkimuksessa. Voit tehdä meille hankintaehdotuksen tai lahjoituksen.

Kirjaston ohjelma-asiakirjat

Kansalliskirjaston ainutlaatuisia kokoelmia kehitetään sovittujen linjausten mukaisesti. Ne linjaavat mm. kokoelmien säilyttämistä ja digitointia.