Aineistot ja kokoelmat

Rakennamme monikielisiä ja monialaisia kokoelmia tutkimuksen tueksi ja kehitämme aineistopalveluitamme tukemaan digitaalisia ihmistieteitä. Edistämme tutkijoiden mahdollisuutta julkaista avoimesti kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisukanavissa.

Miten aineistot ovat käytettävissä?

Annamme aineistojamme sekä kotilainoiksi että lukusalikäyttöön. Osa digitaalisista aineistoista on käytössäsi omalla kotikoneella, osan käyttö on mahdollista ainoastaan vapaakappalekirjastoissa.

Aineistohankinnan periaatteet

Hankinnan painopisteet ovat historiatieteissä, filosofiassa, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksessa, kirjallisuudentutkimuksessa sekä musiikin tutkimuksessa. Voit tehdä meille hankintaehdotuksen tai lahjoituksen.

Kirjaston politiikat

Kansalliskirjaston ainutlaatuisia kokoelmia kehitetään sovittujen linjausten mukaisesti. Ne linjaavat mm. kokoelmien säilyttämistä ja digitointia.