Pääkokoelma
Yläkokoelma
Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Käsikirjoituskokoelmassa on yksittäisiä käsikirjoituksia eri aloilta ja ajanjaksoilta n. 1000 signumia (ns. signum-aineisto). Historiallisten, teologisten ja oikeustieteellisten käsikirjoitusten lisäksi aineistoja on laajasti muiltakin aloilta. Käsikirjoituksia on mm. maantieteestä, botaniikasta, mineralogiasta ja lääketieteestä. Kokoelmassa on myös pienkokoelmia, jotka ovat syntyneet tutkijoiden toiminnan tuloksena ja joissain tapauksissa näihin sisältyy myös alkuperäisiä aineistoja. Tutkimusaineistoja sisältyy myös henkilöarkistoihin.  

Luettelointistatus
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Hakemistona myös käsikirjoituskokoelman pääkortisto.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
  • Mikrofilmattu
Aineistotyyppi
  • Käsikirjoitukset
Signum
Ei sijaintitietoa, hae yksittäisellä nimikkeellä tai ota yhteys asiakaspalveluun.
Saatavuus ja käyttörajoitukset
Yhteystiedot: 
-
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: