Yksittäiset käsikirjoitukset

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu
Mikrofilmattu

Käsikirjoituskokoelmassa on yksittäisiä käsikirjoituksia eri aloilta jo Turun Akatamian ajalta yli 1000 signumia (ns. signum-aineisto).

Kokoelman kuvaus

Käsikirjoituskokoelmassa on yksittäisiä käsikirjoituksia eri aloilta jo Turun Akatamian ajalta yli 1000 signumia (ns. signum-aineisto).

Aineistoja on eri tieteenaloilta, kuten maantieteestä, botaniikasta, mineralogiasta ja lääketieteestä.

Kokoelman kielet

Aineistotyyppi

Käsikirjoitukset

Kartunnan tila

Jatkuva

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön