Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Verkkoäänitteet-kokoelma karttuu kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain puitteissa. Verkkoaineistoa kartutetaan keräämällä sitä ohjelmallisesti vapaasta internetverkosta sekä verkkojulkaisijoiden toimittamien aineistoluovutusten avulla. Ohjelmallisesti kerätty aineisto tallennetaan Suomalaiseen verkkoarkistoon ja luovutuksina saatu aineisto Varia-palveluun. Molemmat palvelut ovat käytettävissä vapaakappaletyöasemilla.

Luettelointistatus
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kokoelman aineisto muodossa
  • Digitaalinen
Aineistotyyppi
  • Verkkoaineisto
  • Musiikkiäänitteet
Signum
Ei sijaintitietoa, hae yksittäisellä nimikkeellä tai ota yhteys asiakaspalveluun.
Saatavuus ja käyttörajoitukset
Yhteystiedot: 
Kansallinen äänitearkisto
Kansalliskirjasto
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: