Temaattiset kokoelmat

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu
Mikrofilmattu

Käsikirjoituskokoelmassa on aiheenmukaisia pienkokoelmia ja teeman mukaan laadittuja luetteloja, jotka on koottu helpottamaan tiedonhakua.

Kokoelman kuvaus

Käsikirjoituskokoelmassa on aiheenmukaisia pienkokoelmia ja teeman mukaan laadittuja luetteloja, jotka on koottu helpottamaan tiedonhakua. Temaattiset pienkokoelmat sisältävät monentyyppistä aineistoa eri aloilta ja ajanjaksoilta. Useat aineistot liittyvät oppihistoriaan. Kokoelmassa on mm. almanakkoja muistiinpanoineen, kirjekokoelmia kuten pergamenttikirjekokoelma, virsikirjoja, saarnoja, akateemisia opinnäytteitä sekä väitöskirjojen ns. opponentin kappaleita merkinnöillä varustettuina. Luentoja ja opinnäytteitä on Turun akatemian ajalta lähtien. Kokoelma sisältää myös Pohjanmaan mystikkojen uskonnollisia traktaatteja.

Kokoelman kielet

Aineistotyyppi

Kartat
Käsikirjoitukset
Kirjat

Kartunnan tila

Jatkuva

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön