Slaavilaisen kirjaston vuoden 1917 jälkeen ilmestyneet aikakauslehdet

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitaalinen
Digitoitu
Mikrokorteilla
Mikrofilmattu

Slaavilaisen kirjaston vuoden 1917 jälkeen ilmestyneiden aikakauslehtien kokoelma painottuu humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin aihealueisiin.

Kokoelman kuvaus

Slaavilaisen kirjaston vuoden 1917 jälkeen ilmestyneiden aikakauslehtien kokoelma painottuu humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin aihealueisiin. Se sisältää Venäjällä, Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopan slaavilaisen kielialueen maissa ilmestyneitä tieteellisiä lehtiä, kirjallisuus-, taide- ja kulttuurilehtiä sekä yleisaikakauslehtiä. Kokoelmassa on myös venäläisten emigranttien eri maissa julkaisemia lehtiä.

Aineistotyyppi

Aikakauslehdet
E-aineisto (born-digital)

Kartunnan tila

Jatkuva

Kokoelman kattavuus ajanjaksoittain

Uusin aika (1900–)

Kokoelman kattavuus maantieteellisesti

Itä-Eurooppa Venäjä