Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Slaavilaisen kirjaston ennen vuotta 1917 ilmestyneet aikakauslehdet on saatu pääosin vapaakappaleina Venäjän keisarikunnan alueelta 1828-1917. Sisällöltään kokoelma kattaa kaikki julkaisutuotannon aihealueet. Siihen kuuluu yliopistojen, tieteellisten seurojen ja akatemioiden tieteellisiä aikakauslehtiä ja sarjoja, kirjallisuus-, taide- ja kulttuurilehtiä, kirkon, armeijan, ministeriöiden ja paikallishallinnon viranomaisten lehtiä, tilastojulkaisuja sekä eri alojen ammattilehtiä.

 

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Tiedot ennen vuotta 1917 ilmestyneistä aikakauslehdistä löytyvät varmimmin vain kortiston avulla. Vain osa lehdistä on haettavissa Kansalliskirjaston hakupalvelun kautta.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
  • Mikrokorteilla
  • Mikrofilmattu
Nimekkeestä riippuen lehdet ovat luettavissa alkuperäisinä julkaisuina tai mikrofilmeinä. Joistakin lehdistä on saatavilla elektroninen versio.
Digitoituina ovat käytettävissä seuraavat aikakauslehtiä sisältävät temaattiset kokonaisuudet: Early Russian Cinema Online, Russian AvantGarde Online, Muslims in Russia Online.
Aineistotyyppi
  • Aikakauslehdet