Slaavilaisen kirjaston aikakauslehdet

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitaalinen
Digitoitu
Mikrofilmattu
Mikrokorteilla

Slaavilaisen kirjaston aikakauslehdissä on Venäjällä, Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopan slaavilaisen kielialueen maissa ilmestyneitä lehtiä.

Kokoelman kuvaus

Slaavilaisen kirjaston aikakauslehdissä on Venäjällä, Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopan slaavilaisen kielialueen maissa ilmestyneitä tieteellisiä lehtiä sekä kirjallisuus-, kulttuuri- ja yleisaikakauslehtiä. Vuosina 1828-1917 saatiin vapaakappaleina Venäjän keisarikunnan alueelta eri alojen aikakauslehtiä ja virallisjulkaisuja. Sen jälkeen lehtikokoelma on painottunut humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen lehtiin. Kokoelmassa on myös venäläisten emigranttien eri maissa julkaisemia lehtiä.

Aineistotyyppi

Aikakauslehdet
E-aineisto (born-digital)

Kartunnan tila

Jatkuva

Kokoelman kattavuus maantieteellisesti

Itä-Eurooppa Venäjä

Avainsanat