Pääkokoelma
Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Slaavilaisen kirjaston aikakauslehdissä on Venäjällä, Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopan slaavilaisen kielialueen maissa ilmestyneitä tieteellisiä lehtiä sekä kirjallisuus-, kulttuuri- ja yleisaikakauslehtiä. Vuosina 1828-1917 saatiin vapaakappaleina Venäjän keisarikunnan alueelta eri alojen aikakauslehtiä ja virallisjulkaisuja. Sen jälkeen lehtikokoelma on painottunut humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen lehtiin. Kokoelmassa on myös venäläisten emigranttien eri maissa julkaisemia lehtiä.

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kirjaston hakupalvelun kautta on löydettävissä kaikki saapuvat lehdet ja suurin osa 1950 jälkeen ilmestyneistä lehdistä. Sen sijaan ennen vuotta 1950 ilmestyneitä lehtiä on haettava sekä hakupalvelun että kortiston avulla.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitaalinen
  • Digitoitu
  • Mikrokorteilla
  • Mikrofilmattu
Aineistotyyppi
  • Aikakauslehdet
  • E-aineisto (born-digital)