Russica

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen

Russica-kokoelma sisältää vapaakappaleina saatua, Venäjän keisarikunnan alueella vuosien 1828–1917 välillä painettua, pääasiassa saksan-, ranskan- ja englanninkielistä kirjallisuutta.

Kokoelman kuvaus

Russica-kokoelma sisältää vapaakappaleina saatua, Venäjän keisarikunnan alueella vuosien 1828–1917 välillä painettua, pääasiassa saksan-, ranskan- ja englanninkielistä kirjallisuutta.

Kirjastossa poimittiin aikoinaan erilleen se osa Venäjällä länsieurooppalaisilla kielillä julkaistusta kirjallisuudesta, jonka arvioitiin hyödyttävän yliopistossa tehtävää tutkimusta. Tämä osa luetteloitiin humanistiseen kokoelmaan. Muusta, vähemmän tärkeäksi katsotusta aineistosta muodostettiin Russica-kokoelma.

Russica-kokoelma sisältää muun muassa tieteellistä kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, oppikirjoja, kalentereita, vuosikertomuksia, hartaus- ja virsikirjoja, tilastoja sekä muita virallisluonteisia pienpainatteita. Kokoelman 19 000 nimekkeestä on luetteloitu 5 000.

Russica-kokoelma sisältää 16193 saksan-, 1770 ranskan-, 385 latinan-, 231 englannin-, 114 kreikan-, 74 italian, 43 esperanton-, ja 12 muunkielistä julkaisua.

Varastossa kokoelma on järjestetty kahteen systemaattiseen luokkaan, joista toinen sisältää kokoelman luetteloidun ja toinen luetteloimattoman osan. Kokoelmaan kuuluvista sanomalehdistä on erillinen luettelo, ja ne on sijoitettu humanistisen kokoelman sanomalehtien yhteyteen.

Kokoelman kielet

Aineistotyyppi

Aikakauslehdet
Kirjat
Pienpainatteet
Sanomalehdet

Kartunnan tila

Valmistunut

Kokoelman kattavuus maantieteellisesti

Aasia Eurooppa Itä-Eurooppa Venäjä

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön