Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Ruotsin vallan ajan kokoelma käsittää Suomen kansalliskirjallisuuden vanhimman osan, noin 17 400 vuosina 1488–1809/1827 painettua julkaisua. Julkaisut ovat suomenkielisiä, Suomessa painettuja, suomalaisten tai Suomessa vaikuttaneiden henkilöiden julkaisemia, tai ulkomailla painettuja Suomea koskevia. Kokoelman vanhin teos on ensimmäinen Suomea varten painettu kirja, vuonna 1488 Lyypekissä painettu Missale Aboense. Kirjallisuus rajautuu muun aineiston osalta Suomen autonomian alkamisvuoteen 1809, mutta Turun akatemian kirjallisuuden osalta Turun paloon vuonna 1827.

Luettelointistatus
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Kokoelmasta on julkaistu useita luetteloita ja bibliografioita (ks. lista julkaisuista välilehdellä Kokoelman sisältö).
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
  • Mikrokorteilla
Osia kokoelmasta on digitoitu ja / tai mikrofilmattu.
Aineistotyyppi
  • Kirjat
  • Sanomalehdet
  • Aikakauslehdet
  • Pienpainatteet