Pääkokoelma
Yläkokoelma
Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Neuvosto-Karjala -kokoelma sisältää suomen- ja venäjänkielisiä sekä suomen sukukielillä julkaistuja kirjoja ja lehtiä Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan alueelta vuosilta 1920-1977.

Neuvosto-Karjala -kokoelmassa on lähes 3 900 julkaisua. Suurimman ryhmän muodostaa suomenkielinen kirjallisuus, jonka julkaisemisen aloitti Suomesta 1920-1930 -luvuilla Neuvostoliittoon siirtynyt tai paennut väestö. Myöhemmin karjalaisten kirjailijoiden merkitys kasvoi. Runsaimmin julkaisuja on 1930-luvulta. Suomenkielistä kirjallisuutta alkoi ilmestyä 1920-luvun alussa, vilkkaimmillaan julkaisutoiminta oli 1930-luvulla.

Aluksi kirjat painettiin ja julkaistiin Pietarissa (Leningradissa), mutta jo 1920-luvulla Petroskoista tuli suomenkielisen kirjallisuuden kustannustoiminnan keskus. Toisen maailmansodan jälkeen kirjallisuuden määrä alkoi pienentyä ja 1990-luvulla Karjalan tasavallassa julkaistiin enää melko vähän suomenkielistä kirjallisuutta.

Suomenkielisen kirjallisuuden (2 500 nimekettä) suurimman ryhmän muodostaa alkuperäinen ja käännetty kaunokirjallisuus, seuraavaksi tulevat yhteiskunnallinen kirjallisuus, kommunistisen puolueen julkaisut ja muut virallisjulkaisut. Kolmantena ryhmänä on elämän käytännöllisiin tarpeisiin tarkoitettu kirjallisuus (maanviljelys, tekniikka, terveydenhoito, koulujen oppikirjoja ym.). Neuvosto-Karjalassa julkaistiin myös suomenkielisiä sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja kirjallisia albumeja.

Vuoden 1977 jälkeinen Neuvostoliitossa ja Venäjällä julkaistu suomenkielinen, suomalaisen julkaisema tai Suomea koskeva kirjallisuus on sijoitettu Kansalliskokoelmassa muun kirjallisuuden joukkoon.

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kokoelma on luetteloitu vain osittain Kansalliskirjaston hakupalveluun, joten kokoelman käytössä tarvitaan myös Neuvosto-Karjala -kortistoa, joka sijaitsee Kansalliskokoelman kortiston yhteydessä.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
Aineistotyyppi
  • Kirjat
  • Sanomalehdet
  • Aikakauslehdet
  • Pienpainatteet