Musiikkikäsikirjoitukset

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu
Mikrofilmattu

Musiikkiarkistot sisältyvät käsikirjoituskokoelmaan ja ne käsittävät suomalaisten ja Suomessa toimineiden säveltäjien ja muusikoiden aineistoja.

Kokoelman kuvaus

Musiikkiarkistot sisältyvät käsikirjoituskokoelmaan ja ne käsittävät suomalaisten ja Suomessa toimineiden säveltäjien ja muusikoiden aineistoja.

Kokoelma käsittää sävellyskäsikirjoituksia, luonnoksia ja myös muuta arkistoaineistoa, kuten kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, muistiinpanoja. Kokoelmassa on myös aineistoa musiikkiyhdistyksiltä ja -kustantajilta sekä musiikintutkijoilta.

Käsikirjoituskokoelmassa on yli 500 musiikkiarkistoa. Ajallisesti aineistoa on usealta vuosisadalta, mutta painopiste on 1900-luvun taidemusiikissa.

Kokoelman tunnetuimpia arkistonmuodostajia ovat muun muassa Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Armas Launis, Fredrik Pacius, Einojuhani Rautavaara, mutta arkistoja on myös yhteisöiltä kuten Sulasolilta, Muntra Musikanterilta ja Musiikki-Fazerilta.

Aineistotyyppi

Käsikirjoitukset
Sävellyskäsikirjoitukset

Kartunnan tila

Jatkuva

Kokoelman kattavuus maantieteellisesti

Pohjoismaat Suomi