Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Musiikkiarkistot sisältyvät käsikirjoituskokoelmaan ja ne käsittävät suomalaisten ja Suomessa toimineiden säveltäjien ja muusikoiden aineistoa: sävellyskäsikirjoituksia, luonnoksia ja myös muuta arkistoaineistoa, kuten kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, muistiinpanoja. Kokoelmassa on myös aineistoa musiikkiyhdistyksiltä ja -kustantajilta sekä musiikintutkijoilta.

Käsikirjoituskokoelmassa on noin 500 Musiikkiarkistoa. Ajallisesti aineistoa on usealta vuosisadalta, mutta painopiste on 1900-luvun taidemusiikissa.

Kokoelman tunnetuimpia arkistonmuodostajia ovat muun muassa Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Armas Launis, Fredrik Pacius, Einojuhani Rautavaara, mutta arkistoja on myös yhteisöiltä kuten Sulasolilta, Muntra Musikanterilta ja Musiikki-Fazerilta.

Luettelointistatus
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Kokoelma on luetteloituna Kansalliskirjaston hakupalveluun. Arkistoluetteloja saatavilla myös Doria-tietokannassa.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
  • Mikrofilmattu
Aineistotyyppi
  • Käsikirjoitukset
  • Sävellyskäsikirjoitukset
Signum
Ei sijaintitietoa, hae yksittäisellä nimikkeellä tai ota yhteys asiakaspalveluun.
Yhteystiedot: 
-
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: