Miscellanea-kokoelmat

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen

Miscellanea-kokoelmat käsittää kaksi yhteissidoksista muodostettua kokoelmaa (Miscellanea ja Miscellanea Korff), joiden sidoksiin on koottu useita pieniä julkaisuja.

Kokoelman kuvaus

Miscellanea-kokoelmat käsittää kaksi yhteissidoksista muodostettua kokoelmaa (Miscellanea ja Miscellanea Korff), joiden sidoksiin on koottu useita pieniä julkaisuja. Miscellanea-kokoelmaan sisältyy 823 nidettä, joissa on yhteensä 5570 julkaisua, ja Miscellanea Korff -kokoelmaan 375 nidettä, joissa on yhteensä 2120 julkaisua. Kirjallisuutta on 1500-luvulta lähtien, valtaosa 1700-luvulta. Kokoelmat kattavat lähes kaikki tieteenalat, sisältäen niin uskonnollisia kiistakysymyksiä, politiikkaa, sotia, filosofiaa, oikeustiedettä kuin erotiikkaakin käsittelevää kirjallisuutta ja tieteellisen julkaisujen lisäksi myös mm. käytännöllistä opaskirjallisuutta. Noin puolet Miscellanea-kokoelmien julkaisuista on saksankielisiä, kolmannes latinankielisiä ja hiukan yli 10 % ranskankielisiä. Lisäksi on ruotsin- ja englanninkielisiä julkaisuja.

Pääasiallinen yhteensitomisen syy on ollut säilyttämisen helpottaminen. Monet yhteissidoksista, erityisesti Miscellanea-Korff -kokoelmassa, muodostavat temaattisen kokonaisuuden, johon on pyritty keräämään yhden aiheen ympäriltä käytyä kirjallista keskustelua. 

Kokoelman kielet

Aineistotyyppi

Aikakauslehdet
Kirjat
Pienpainatteet
Sanomalehdet

Kartunnan tila

Valmistunut

Kokoelman kattavuus maantieteellisesti

Eurooppa Pohjoismaat Suomi

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön