Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Miscellanea-kokoelmat käsittää kaksi yhteissidoksista muodostettua kokoelmaa (Miscellanea ja Miscellanea Korff), joiden sidoksiin on koottu useita pieniä julkaisuja. Miscellanea-kokoelmaan sisältyy 823 nidettä, joissa on yhteensä 5570 julkaisua, ja Miscellanea Korff -kokoelmaan 375 nidettä, joissa on yhteensä 2120 julkaisua. Kirjallisuutta on 1500-luvulta lähtien, valtaosa 1700-luvulta. Kokoelmat kattavat lähes kaikki tieteenalat, sisältäen niin uskonnollisia kiistakysymyksiä, politiikkaa, sotia, filosofiaa, oikeustiedettä kuin erotiikkaakin käsittelevää kirjallisuutta ja tieteellisen julkaisujen lisäksi myös mm. käytännöllistä opaskirjallisuutta. Noin puolet Miscellanea-kokoelmien julkaisuista on saksankielisiä, kolmannes latinankielisiä ja hiukan yli 10 % ranskankielisiä. Lisäksi on ruotsin- ja englanninkielisiä julkaisuja.

Pääasiallinen yhteensitomisen syy on ollut säilyttämisen helpottaminen. Monet yhteissidoksista, erityisesti Miscellanea-Korff -kokoelmassa, muodostavat temaattisen kokonaisuuden, johon on pyritty keräämään yhden aiheen ympäriltä käytyä kirjallista keskustelua. 

Luettelointistatus
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kokoelma on luetteloitu vain osittain Kansalliskirjaston hakupalveluun. Miscellanea Korff-alakokoelma on luetteloitu täydellisemmin.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
Aineistotyyppi
  • Kirjat
  • Sanomalehdet
  • Aikakauslehdet
  • Pienpainatteet
Signum
H Misc.
Saatavuus ja käyttörajoitukset
Yhteystiedot: 
Erikoiskokoelmat
Kansalliskirjasto
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: