Pääkokoelma
Yläkokoelma
Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Talvi- ja jatkosodan aikaisia lentolehtisiä. Lentolehtisten avulla on levitetty sotapropagandaa Suomen talvi- ja jatkosodan aikana vuosina 1939-1944 rintaman molemmin puolin. Tämä ainutlaatuinen, aikaansa sidottu aineisto kertoo, millaisin sanoin ja kuvin poikkeuksellisissa oloissa pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja toimintaan. Lentolehtisiä levisi miljoonittain, mutta niitä ei juurikaan saatu kirjastoon vapaakappalelain perusteella. Pääosa lehtisistä on yksityishenkilöiden rintamilta ja muilta tahoilta keräämiä. Lehtisten kunto on jo alun perin ollut huono, ja myös niiden materiaali on heikosti säilyvää paperia.

Kokoelmassa on sekä suomalaisten, saksalaisten ja neuvostoliittolaisten levittämiä lehtisiä että heille sekä myös ruotsalaisille ja muille vapaaehtoisille osoitettuja lehtisiä. Varsinaisten lentolehtisten lisäksi on pikkukirjasia, sanomalehtiä, päiväkäskyjä ja virallisia julistuksia. Edustettuna on lukuisia kieliä: venäjä, saksa, ruotsi, suomi, viro, aunuksen ja karjalan kielet sekä muita Neuvostoliitossa käytettyjä vähemmistökieliä. Aineistossa on määrällisesti eniten Neuvostoliitossa painettuja, suomalaisille osoitettuja lentolehtisiä.

Luettelointistatus
  • Kokoelmaa ei ole luetteloitu
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
Aineistotyyppi
  • Pienpainatteet
Signum
Ei sijaintitietoa, hae yksittäisellä nimikkeellä tai ota yhteys asiakaspalveluun.
Saatavuus ja käyttörajoitukset
Yhteystiedot: 
-
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: 
Avainsanat