Lapponica

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu

Lapponica-kokoelma on saamentutkimuksen lähdeaineisto. Se sisältää kirjoja ja muita painotuotteita, yhteensä 1 302 nimekettä.

Kokoelman kuvaus

Lapponica-kokoelma on saamentutkimuksen lähdeaineisto. Se sisältää kirjoja ja muita painotuotteita, yhteensä 1 302 nimekettä. Kokoelman keräämisen aloitti Jakob Fellman, joka toimi 1820- ja 30-luvuilla Utsjoella ja Inarissa pappina. Kokoelman teema on "varhainen Lappi ja lappalaiset". Se tarjoaa aineistoa historiantutkimuksen, perinnetieteiden, kielitieteen ja kirjahistorian käyttöön. Kokoelmassa on mm. aapisia, almanakkoja, raamatunkäännöksiä ja muuta uskonnollista kirjallisuutta, kielioppeja, sanakirjoja ja kaunokirjallisuutta. Kokoelman vanhin teos on Olaus Magnuksen Historia de gentibus septentrionalis vuodelta 1567. Kirjojen ohella kokoelmaan sisältyy painotuotteita, kuten poliittisia julistuksia, karttoja, lakitekstejä ja jopa Raamatun opiskelua varten painetut pelikortit.

Julia Fellman lahjoitti Lapponica-kokoelman v. 1920 Suomalais-Ugrilaiselle  Seuralle, joka v. 2009 lahjoitti sen Kansalliskirjastolle. Kokoelma on sisältänyt myös pienen määrän käsikirjoituksia, jotka  ovat Kansallisarkistossa.

Aineistotyyppi

Kirjat
Aikakauslehdet
Pienpainatteet
Kartat

Kartunnan tila

Valmistunut

Kokoelman kattavuus maantieteellisesti

Eurooppa Pohjoismaat Suomi

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön

Avainsanat