Kirjastossa muodostetut erikoiskokoelmat

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu

Kokoelmat muodostuvat kirjaston sisällä yleiskokoelmasta eriytetyistä kokonaisuuksista.

Kokoelman kuvaus

Kokoelmat muodostuvat kirjaston sisällä yleiskokoelmasta eriytetyistä kokonaisuuksista.

Aineistotyyppi

Kirjat
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
Pienpainatteet

Kartunnan tila

Jatkuva

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön