Pääkokoelma
Yläkokoelma
Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Kokoelmat muodostuvat kirjaston sisällä yleiskokoelmasta eriytetyistä kokonaisuuksista.

Luettelointistatus
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
Joitain alakokoelmia on digitoitu osittain tai kokonaan (ks. alakokoelmien kuvaukset).
Aineistotyyppi
  • Kirjat
  • Sanomalehdet
  • Aikakauslehdet
  • Pienpainatteet