Kansalliskokoelman ulkosuomalaiset aineistot

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu
Mikrofilmattu

Kansalliskokoelma sisältää Suomessa julkaistun aineiston lisäksi ulkomailla ilmestynyttä suomenkielistä tai suomalaisten julkaisemaa kirjallisuutta.

Kokoelman kuvaus

Kansalliskokoelma sisältää Suomessa julkaistun aineiston lisäksi ulkomailla ilmestynyttä suomenkielistä tai suomalaisten julkaisemaa kirjallisuutta. Tätä ns. ulkosuomalaista aineistoa on kokoelmassa 1800-luvulta nykypäivään.

Suurimmat kokonaisuudet muodostavat Amerikansuomalainen kokoelma ja Neuvosto-Karjala -kokoelma. Kansalliskokoelmassa on myös huomattava määrä ulkosuomalaisia lehtiä. Lisäksi Kansalliskokoelmaan on koottu ulkomaisten lehtien Suomi-aiheisia irtonumeroita.

Aineistotyyppi

Kirjat
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
Pienpainatteet
Lehtileikkeet

Kartunnan tila

Jatkuva