Pääkokoelma
Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Kansalliskokoelma sisältää Suomessa julkaistun aineiston lisäksi ulkomailla ilmestynyttä suomenkielistä tai suomalaisten julkaisemaa kirjallisuutta. Tätä ns. ulkosuomalaista aineistoa on kokoelmassa 1800-luvulta nykypäivään.

Suurimmat kokonaisuudet muodostavat Amerikansuomalainen kokoelma ja Neuvosto-Karjala -kokoelma. Kansalliskokoelmassa on myös huomattava määrä ulkosuomalaisia lehtiä. Lisäksi Kansalliskokoelmaan on koottu ulkomaisten lehtien Suomi-aiheisia irtonumeroita.

Luettelointistatus
 • Kokoelmasta laadittu paperiluettelo
 • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
 • Kokoelmasta laadittu bibliografia
 • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
 • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kokoelman aineisto muodossa
 • Analoginen
 • Digitoitu
 • Mikrofilmattu
Aineistotyyppi
 • Kirjat
 • Sanomalehdet
 • Aikakauslehdet
 • Pienpainatteet
 • Lehtileikkeet
Signum
Ei sijaintitietoa, hae yksittäisellä nimikkeellä tai ota yhteys asiakaspalveluun.
Yhteystiedot: 
Kansalliskokoelma
Kansalliskirjasto
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: