Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Kansalliskokoelman sanomalehtikokoelmassa säilytetään vapaakappaleina saatavia Suomessa julkaistavia sanomalehtiä 1700-luvun lopulta nykypäivään. Kokoelma muodostaa lähes katkeamattoman sarjan suomalaisen sanomalehdistön historiaa aina ensimmäisistä lehdistä Tidningar utgifne Af et Sällskap i Åbo ja Suomenkieliset Tieto-Sanomat nykypäivän Hufvudstadsbladetiin ja Helsingin Sanomiin.

Kokoelmassa ovat edustettuina niin valtakunnalliset, maakunnalliset kuin paikallis- ja kaupunkilehdetkin. Kansalliskokoelmassa säilyvät paitsi päivälehdet ja yleissanomalehdet myös erilaiset erikoissanomalehdet ja ilmaisjakelulehdet. Kokoelmaan saadaan vuosittain vapaakappaleina yli 300 sanomalehtinimekettä.

Luettelointistatus
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
  • Mikrofilmattu
Aineistotyyppi
  • Sanomalehdet